הנוער לנציגי הציונות הדתית: אל תרוצו!

הנוער לנציגי הציונות הדתית: אל תרוצו!

מספר חתימות

55
 
500  

בס"ד תשפ"א

קריאה להפרדת כוחות, למען התורה, העם והארץ !

לכבוד ראשי המפלגות המייצגות את כל גווני הציבור הדתי לאומי: הבית היהודי, האיחוד הלאומי, עוצמה יהודית ונעם,

אנו, הנוער הציוני הדתי מכל רחבי הארץ. חלקנו עומדים להצביע בפעם הראשונה בבחירות הקרובות, וחלקנו בסבב הבא, לכשיהיה.

אנו קוראים לכם להעשת, לחדול מחשבונות, שאינם מגוף העניין ולא לשלב ידיים ברשימה דתית לאומית אחת, רחבה ככל שתיהיה, אשר תחרוט על דגלה את דרכה ההיסטורית של הציונות הדתית: שלמות התורה, שלמות העם ושלמות הארץ.

בימים אלו, בהם מתנהלת מערכה נרחבת על אופייה היהודי של מדינת ישראל, כאשר ישנם מפלגות אשר חורטות על דגלם את טשטוש ערכי היסוד של מדינתנו עד כדי קריאה לחילון המרחב הציבורי שלנו,  ישנו הכרח וחובה היסטורית, שדווקא הכוחות המאמינים ביותר בקדושתה של מדינת ישראל, לא יתאחדו לרשימה אחת ולא יפעלו תחת הדגל המאחד ביותר של הצינות הדתית: חיזוק הצביון היהודי של מדינתנו, מדינת ישראל.

בזאת ניבחן ועל כך תהיה תפארתנו !

על החתום, הנוער הציוני הדתי מכל רחבי הארץ 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

14/01/2021
העצומה השיגה 50 חתימות!
13/01/2021
העצומה נפתחה