דרישות השכר המתבקשות במאבק העובדים הסוציאלים

אין תמונה

מספר חתימות

7,254
 
15,000  

ראשית, חתומי העצומה תומכים באיגוד העובדים הסוציאליים העושה מאבק צודק וחשוב.  

שנית, אנו סבורים כי המאבק צריך להביא לשינויים הבאים:

  1.      העלאת שכר היסוד של העובדים הסוציאליים בשיעור שלא יפחת מ-50% והחלת ההסכם על עובדי המגזר הפרטי, דהיינו עובדי עמותות. 
  2.       הצמדה של השכר למדד יוקר המחיה תוך מטרה לשמור על ערכו הריאלי של השכר ולמנוע את שחיקתו. 
  3.      טווח רחב של מתח דרגות שיאפשר קידום של העובדים הסוציאליים באותו תפקיד לאורך זמן.
  4.       ביטול דרגות יא-י שאינו מאפשר השתכרות הולמת גם לאחר השינוי המושג.
  5.      הוספת תקנים במשרדים ממשלתיים ובלשכות הרווחה להקלה בעומס. 

דרישה זו הינה לאחר שיקול דעת מעמיק הלוקח בחשבון, מחד גיסא את העובדה כי במהלך 17 שנה לא היתה העלאה בשכרנו דבר שהביא לשחיקתו עד דק, וכן את העובדה כי הממצאים הסטטיסטיים מעידים על כך כי 1 מתוך 4 עובדים סוציאליים זקוק להשלמת הכנסה. מאידך גיסא שיקול זה כולל ראיה מאוזנת לאומית רחבה של הצרכים המקרו כלכליים. 

שינוי מסוג זה הינו תנאי סף מהותי להחזרת מעמדנו המקצועי הכלכלי והחברתי למעמדו הראוי במדינה הדואגת לרווחת כל תושביה. אנו קוראים לחתום על העצומה נוספת באתרhttp://www.atzuma.co.il/maavk 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

09/03/2011
העצומה השיגה 5,000 חתימות!
07/03/2011
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
05/03/2011
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
03/03/2011
העצומה השיגה 500 חתימות!
02/03/2011
העצומה השיגה 100 חתימות!
01/03/2011
העצומה נפתחה