הצלת המצוק - שחרות

הצלת המצוק - שחרות

מספר חתימות

1
 
300  
פורסם בתאריך: 05/07/2020
 

אנו תושבי חבל איילות החתומים מטה מעוניינים לראות את החבל מתפתח ומברכים על

יוזמות שמספקות תעסוקה, שעוזרות להגשים חלומות.

אנו בעד מיזמים השומרים על ערכי הטבע ואינם יוצרים מפגעי רעש, זהום אור ,ואויר ושאינם

פוגעים באיכות החיים של תושבי הסביבה תוך שמירה על תהליכי תיכנון שקופים ובשיתוף

התושבים

אנו מתנגדים למיזם "בר במדבר" 12/02/147/4 גוש 39112 במיקומו הנוכחי.

המיזם מתוכנן להיבנות באזור בעל ייחודיות ורגישות נופית, אקולוגית, גאולוגית, היסטורית

וסביבתית. על ראש מצוק העתקים המאופיין בתצורות גיאומורפולוגיות מיוחדות, ליד מעלה

שחרות העתיק ובסמוך למעיין שמהווה את מקור המים הטבעי היחיד באזור ליעילים ושאר

בעלי החיים.             קישור לסרטון: בעלי החיים באים לשתות מהמעיין

יישום התוכנית מתבסס על מסמכים שהוגשו לוועדה המחוזית בשנת 2011 ותכנון משנים

קודמות לכך.

בעשור שחלף מאז תוכנן המיזם, חלו בארץ ובעולם שינויים דרמטיים בהבנות

ובתפישות שמירת הטבע והסביבה, קיימות ויחסי הגומלין בין האדם לטבע סביבו.

אנו מפצירים בכל הגורמים הנוגעים בדבר לעצור לאלתר כל פעולה פיזית בשטח המתוכנן

כדי לבחון מחדש את ההשפעות של המיזם על סביבתו הייחודית.

אנו מבקשים ממועצת חבל איילות למצות כל אפשרות ליישב סוגיה כואבת זו, כולל אפשרות לפיצוי היזם

ובמקביל לעלות לראש סדרי העדיפויות את הסדרת השטחים הפתוחים סביב יישובי חבל איילות,

על מנת להגדיר אזורים מועדפים לפיתוח                          

ובכדי לקיים איזון בין שימור לפיתוח

אנו בעד הידברות.

בברכה, תושבי שחרות ותושבי חבל איילות

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו