דחיית מבחן הסמסטר במתמטיקה

אין תמונה

מספר חתימות

106
 
100  

להנהלת בית הספר ולהנהלת השכבה שלום,

כשקיבלנו את לוח המבחנים התברר כי המבחן במתמטיקה של הסמסטר הראשון, יתקיים שלושה ימים  בלבד אחרי "מסע מתחברים".

מיד כשנודע הדבר ,לפני למעלה מחודש, פנינו בבקשה לדחיית המבחן ונאמר לנו כי מנסים להזיז את המבחן. למרות הפניות החוזרות שלנו התלמידים, תאריך המבחן לא השתנה. 

כתוצאה מסמיכות המבחן לטיול כמה ילדים הודיעו כי הם לא ייצאו לטיול. לתלמידים שכן ייצאו לטיול אין מספיק זמן רציף ללמידה למבחן מהטעם שהטיול קוטע את רצף ימי ההכנה למבחן.

אין זה הוגן מכיוון שהציון של הילדים היוצאים לטיול ורוצים לבלות עם חבריהם וכיתתם, עלול להיפגע ולדבר יכול להיות השלכות שליליות על ציון המגן לבגרות.

במצב זה, גם בקרב התלמידים שאישרו את יציאתם למסע יש כאלה השוקלים לא לצאת.

אנו החתומים מטה מצפים מהנהלת בית הספר למצוא פתרון לבעיה.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

06/11/2019
העצומה השיגה 100 חתימות!
05/11/2019
העצומה השיגה 50 חתימות!
05/11/2019
העצומה נפתחה