מצילים את הרופאים

אין תמונה

מספר חתימות

101
 
100  

שלום רב, כיום ישנם מקרים רבים של אלימות כלפי צוותים רפואיים. אלימות זו בלתי נתפסת מכיוון שכל עבודתם של הצוותים הרפואיים היא להציל חיים ולדאוג שנהיה בריאים. האלימות כלפי הצוותים הרפואיים פוגעת בחברה במגוון מישורים. המישור הראשון הוא פגיעה בחיי אדם, בזכות לחיים, ביטחון ושלמות הגוף. האלימות כלפי הצוותים הרפואיים מסכנת חיי אדם ופוגעת בביטחונם של הצוותים הרפואיים. המישור השני בו פוגעת האלימות כלפי הצוותים הרפואיים הוא טיפול בחולים ופגיעה בפרנסתם של הרופאים. רופאים ואחיות רבים חשים בחוסר ביטחון במקום עבודתם ואף פוחדים להגיע למקום עבודתם בשל האלימות המופנית כלפיהם, כתוצאה מכך, פרנסתם נפגעת ויש קושי גדול יותר לטפל בחולים. המישור השלישי הוא המישור המוסרי - לא הגיוני שמטופל ינהג באלימות כלפי מי שבתפקידו לדאוג לבריאותו ולשמור על חייו. מטרת עצומה זו היא לקדם מצב שבו מוסדות השלטון והאזרחים יפעלו במידה רבה יותר למיגור האלימות כלפי הצוותים הרפואיים ובכך לשפר את המצב הבריאותי במדינה ומעמדם של הרופאים בחברה.

חתמו על העצומה כדי לשפר את מעמדם של הרופאים ולהעלים את תופעת האלימות כלפיהם!

מתן מימרן ואליאב מלול.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

03/02/2020
העצומה השיגה 100 חתימות!
02/02/2020
העצומה נפתחה