ביטול מסוף אוטובוסים - פסגות אפק

ביטול מסוף אוטובוסים - פסגות אפק

מספר חתימות

206
 
200  

אנו תושבי שכונת פסגות אפק דורשים לבטל את הקמת מסוף האוטובוסים במגרש 801 אל מול שכונת המגורים!

אין שום הגיון בהקמת מסוף אוטובוסים בשטח אשר הנגישות אליו מוגבלת, מסוכנת ואשר אינו נמצא בקרבת משתמשי תחבורה ציבורית. בטח לאור העובדה כי אין מניעה להמשיך ולפעול באופן הקיים - כאשר מסוף האוטובוסים נמצא אל מחוץ לשכונת מגורים (פארק סיבל), באיזור נגיש למשתמשי תחבורה ציבורית ובמיקום אשר אינו מהווה מפגע תברואתי (זיהום, רעש) וסביבתי.

בפברואר 2017 הקפיאה עיריית נתניה את תוכנית הקמת מסוף אוטובוסים בשכונת מגורים וזאת עד למציאת שטח חלופי להקמת המסוף מחוץ לשכונת המגורים מבלי לפגוע באספקת התחבורה הציבורית לתושבים.

אנו דורשים מעיריית ראש העין לפעול באותו אופן של עיריית נתניה, לבחון, לשקול ולהחליט על בסיס טובת התושבים ואיכות חייהם. לבטל את תוכניות הקמת המסוף אשר יהווה מפגע חמור תברואתי וסביבתי ולפעול למציאת פתרון חלופי.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

19/06/2017
העצומה השיגה 100 חתימות!
19/06/2017
העצומה נפתחה