קבלת פני משיח!

קבלת פני משיח!

מספר חתימות

53
 
1,000,000  

עם ישראל מצפה, רוצה וזקוק למשיח,

וכבר שנים רבות מייחלים כולנו שיבוא.

בשנת תשנ"ב במהלך כינוס השלוחים העולמי הכריז הרבי מליובאוויטש מה"מ שכל מה שנותר לנו כעת לעשות בכדי שיבוא המשיח הוא לקבל את פניו:

"ומזה מובן, שהדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות הוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, כדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות!"

עכשיו זה תלוי בנו!!!

אני מכריז/מכריזה בזאת שאני מקבל את הרבי מליובאוויטש עליי למלך המשיח ומבקש/ת את בואו המיידי ואת גאולת כל ישראל על ידו.

אנא ה' - שלח לנו עוד היום את משיח צדקנו בפועל ממש!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

26/03/2020
העצומה השיגה 50 חתימות!
05/10/2019
העצומה נפתחה