התנגדות להרחבת בניין מסחרי ברחוב מרגלית, חריש.

אין תמונה

מספר חתימות

0
 
1,000  
פורסם בתאריך: 10/02/2019
 

אנו דיירי בניין מרגלית 4, דיירי רחוב מרגלית בכלל ותושבי חריש על כל שכונותיה מתנגדים בחתימה על עצומה זו להרחבת המרכז המסחרי הקיים ברחוב מרגלית.

בחריש, שחרטה על דגלה את התכנון המוקדם , החכם ושהציבה את התושב במרכז מתוכנן להרחיב את קומת המסחר הקיימת למבנה בעל 4 קומות.

התכנית המוצעת פוגעת בכל תושבי השכונה בהפיכת האזור ממגורים לתעשיה בסמיכות לתושבים. הרחבה זו תגרום לצפיפות , פקקי תנועה, הפקרת ביטחון ילדינו , מטרדי בניה ומכך גם ירידה בשוויי הדירות. 

חשוב לציין שתכנעת זו, אם תאושר, עלולה לפגוע גם בשאר תושבי השכונות ביצירת תקדים להפיכת אזורי מגורים למרכזי תעשיה הלכה למעשה ושינויי תב"ע תוך זמן קצר לאחר רכישת הדירות ואיכלוסם. 

אל תתנו לדבר כזה לקרות. חיתמו על התנגדותכם להרע לכם ולשניכם את איכות החיים . כל קול חשוב.