תואר שני בפסיכולוגיה מותאמת תרבות

תואר שני בפסיכולוגיה מותאמת תרבות

מספר חתימות

1
 
500  
פורסם בתאריך: 28/01/2024
 

לכבוד המל''ג

האגף להערכת תוכניות לימוד חדשות באקדמיה.

שלום רב,

הנדון: בקשה ודרישה לאפשר תוכנית חדשה לפסיכולוגיה מותאמת תרבות

אנו סטודנטים חרדים, דתיים, גברים ונשים. בוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיה. פונים למל''ג בבקשה לסייע לנו ללמוד תואר שני בפסיכולוגיה, במסלול שמותאם לנו, כפי שיש בתוכניות לימוד אחרות. אנו מוכנים ופתוחים ללמידה רגישת תרבות, מוכנים להשקיע מאוד כפי שעשינו בתואר הראשון ולעבור את כל תהליכי המיון הנדרשים שלמותר לציין כמה הם קשים ומורכבים. אנו מוכנים ועובדים מאוד קשה על מנת להגיע לציונים גבוהים הן בתואר והן במבחן המתא''ם. אך חשוב לנו שהלימודים בתואר השני יהיו במסגרת שמאפשרת לנו לעשות זאת בצורה בטוחה הרגישה לתרבות שלנו. 

אנו סבורים שהחברה הדתית-חרדית היום, בשלה יותר מתמיד להתקדם בקריירה האקדמית והקלינית ללימודי תואר שני. וחלקם אף עושים זאת במוסדות הקיימים. אך לצערנו ''אין הקומץ משביע את הארי''. ובמקום שיפתחו יותר ויותר תוכניות מקצועיות שמקדמים את החרדים, אנו רואים כי התחרות גדלה יותר ויותר, ואיתה המסננים הקשים. ולא רק זה, מתווסף לכך הקושי שבלמידת תוכניות אלו בכך  שאינה מתאימה למגזרים שלנו.

שלא יובן אחרת, איננו בעד הסתגרות ו/או התבדלות תרבותית מכל סוג שהוא, אנו פתוחים למפגשים עם כל החברה הישראלית, וניתן לעשות בדרכים שונות הן בתוכניות הלימוד והן באקדמיה, הן בשדה הקליני בפרקטיקום והן בהתמחות. במגזר הציבורי והן בפרטי. אנו רוצים ומעוניינים לטפל בכל חלקי האוכלוסייה ומתחייבים לעשות זאת ללא הבדל של דת, גזע ומין. וזאת בתנאי שליבת התוכנית תעשה ותלמד במסגרת מתאימה, בגבולות הנדרשים ועל פי כללים שיקבעו על ידי מי שמכיר את החברה החרדית-דתית, מגיע מתוכה, ומתחשב בערכים ותרבות שלה.

וכן, למען הסר ספק. אנו לא מעוניינים להתפשר בדרכנו המקצועית על פחות מלימודי פסיכולוגיה בתואר שני, אנו רוצים לקדם את הפסיכולוגיה במגזר החרדי-דתי על מנת שיהיו יותר פסיכולוגים חרדים ודתיים. נשים וגברים כאחד. ובכך למגר תופעות של חוסר טיפול ו/או טיפול שאינו מקצועי שעשוי לגרור נזקים עצומים מאוד. וכן, איננו מעוניינים להתפשר על תנאי קבלה כאלה ואחרים, ו/או על הנחות אקדמיות. בשום צורה שהיא. למרות שיש לכך סיבות רבות לדרוש זאת.

בסך הכל מבקשים תוכניות ייעודית, עם אנשי מקצוע באקדמיה ובשדה הקליני המובחרים ביותר, וכל זה בתוכנית לימודים שמאפשרת ומכבדת ערך מאוד חשוב לנו. בטח ובטח בתוכנית לימודים כזו אינטנסיבית של יומיים לימודים מלאים + יומיים פרקטיקום מלאים. וכל זאת בקבוצות מצומצמות. ושתכני הליבה אינם מתייחסים ברובם להיבטים תרבותיים למעט מוסד אקדמי אחד.

התשתיות קיימות, התקציבים קיימים, יש לנו ארגונים, מקומות פרקטיקום, מקומות להתמחות, מכל המגזרים השונים, כאלו ששמים דגש על רגישות תרבותית. ישנם חברי סגל בכירים באקדמיה ובשדה הקליני שמוכנים להכנס לתוכנית לזו.

יש לנו מוסד אקדמי המוכן לעשות זאת בצורה המקצועית ביותר, אך ידוע לנו כי המל''ג עשוי להערים קשיים רבים על פתיחת תוכנית כזו, ומשכך אנו פונים אליכם, בכל לשון של בקשה. אנא אל תעמדו מנגד. תנו לנו להמשיך בחיינו המקצועיים והאקדמיים. אפשרו לנו לפתוח תוכנית כזו.

לאור הנסיבות שפורטו לעיל

אנו פונים אליכם בבקשה זו

לאשר את התוכנית כבר לשנת הלימודים הקרובה.

 

על החתום:

531 סטודנטים חרדים במגמות לפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו