הנדון: פגם משפטי בטופס בל/362 ״קצבה מיוחדת ליולדת נכה שאין איתה בן זוג״

הנדון: פגם משפטי בטופס בל/362  ״קצבה מיוחדת ליולדת נכה שאין איתה בן זוג״

מספר חתימות

17
 
100  
פורסם בתאריך: 10/06/2021
 

לכבוד: הנציבות לשוויון זכויות מוגבלים

           מחלקת שילוב

הנדון: פגם משפטי בטופס בל/362 – ״קצבה מיוחדת ליולדת נכה שאין איתה בן זוג״

אישה נכה, יולדת, שאין איתה בן זוג, זכאית לתוספת קצבה מיוחדת בסך 3.165 ש"ח לחודש למשך 3 חודשים (ובסך הכל 9,495 ש"ח).

בטופס הבקשה לקבלת המענק, נדרשת המבקשת להגיש מסמך רופאי אשר מציין כי ״נבצר ממנה לגדל את הילד בשל נכותה״  - מצ״ב.

אין שום הגיון בדרישה כזו, שכן יחידנית, נכה, שהביאה ילד לעולם, לא תסכים לעולם שייכתב במסמך רפואי רשמי,  שהיא איננה כשירה להיות אם בגלל מצבה הרפואי.

הלא, זו בדיוק הסיבה שבשבילה אנו זקוקות לקצבה, על מנת לממן סיוע בחודשים הראשונים לחייו של התינוק.

אנחנו מבקשות לשנות את הנוסח לנוסח ״מסמך רפואי שמצויין בו כי היא זקוקה לסיוע בחודשים הראשונים לחיי היילוד״

או לחילופין להסיר את הדרישה ולהתחשב במתן המענק בשני פרמטרים בלבד: אחוזי אבדן כושר עבודה (100%), והיותה של הנכה – יחידנית.

בברכה,

קבוצת אמהות יחידניות עם מוגבלות

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו