מכתב גלוי לחברות וחברי המועצה להשכלה גבוהה

מכתב גלוי לחברות וחברי המועצה להשכלה גבוהה

מספר חתימות

1,103
 
2,000  

מכתב גלוי לחברות וחברי המועצה להשכלה גבוהה

הח"מ מגנים בכל לשון של גינוי כל יוזמה שלטונית המתיימרת להגביל את חופש המחקר, ההוראה, המחשבה, הביטוי והיצירה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, או לפגוע בעצמאותם של מוסדות אלה.

לאור זאת אנו פונים אליכם בדרישה תקיפה להצביע כנגד כל הצעה לאימוצו של "הקוד האתי" שחובר בידי פרופסור אסא כשר על פי יוזמתו של כבוד שר החינוך, מר נפתלי בנט.

מאחר שתפקיד מרכזי של המל"ג הוא להבטיח את עצמאותם של המוסדות להשכלה גבוהה ולשמש חיץ ביניהם לבין המערכות הפוליטיות, דרישתנו איננה אלא קריאה לחברות וחברי המל"ג למלא את חובתם על פי חוק. מכח חובה זו נקראים חברות וחברי מל"ג להתנגד לכל נוסח שיוצע על בסיס מסמך כשר – שלידתו, כאמור, בחטא, ובכלל זה עקרונות או כללים שיוצעו כהמלצה של מל"ג למוסדות להשכלה גבוהה.

אם חרף פנייתנו זו ייווצר רוב במל"ג התומך באימוצו של קוד אתי, ולו גם כהמלצה בלבד, אנו קוראים למסתייגים להגיש את התפטרותם מן המל"ג לאלתר.

אנחנו גם מודיעים כי אם המל"ג ימעל בשליחותו ויאמץ קוד אתי,  החתומים מטה יחדלו לשתף פעולה עם כל פעילות של המל"ג עד שתוסר החרפה. כמו כן אנו מודיעים כי נמשיך לפעול בהתאם למצפוננו המדעי והמקצועי בכל מהלכינו במערכת ההשכלה הגבוהה.

על החתום

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

26/06/2017
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
23/06/2017
העצומה השיגה 500 חתימות!
22/06/2017
העצומה השיגה 100 חתימות!
21/06/2017
העצומה השיגה 50 חתימות!
21/06/2017
העצומה נפתחה