תמיכה בהצעת החוק למען קורבנות אלימות כלכלית בין זוגית.

תמיכה בהצעת החוק למען קורבנות אלימות כלכלית בין זוגית.

מספר חתימות

226
 
10,000  

האלימות הכלכלית הינה תופעה של פגיעה בבת הזוג ע"י אמצעים כלכליים.

אלימות כלכלית בין זוגית קיימת כאשר צד אחד  לוקח לידיו את השליטה על הכסף ו/או על משאבים פיננסיים אחרים.באמצעות שליטה זאת פוגע צד זה בזכויות החיים הבסיסיות של קורבנו.

 במקרים חמורים אליהם מגיעה האלימות הכלכליתחיה קורבן אלימות זאת  מקצבה נמוכה עד מאד הניתנת לה ע"י הצד השולט על האמצעים הכלכלים במשפחה .קורבנות האלימות הכלכלית מנועות, ע"י הצד המתעלל בהן, מלהשתמש בכספן שלהן אותו הרוויחו בעצמן.

לתופעת האלימות הכלכלית הבין זוגית, נכון לימים אילו, אין ביטוי בחוק.לכן מוצאות עצמן קורבנות האלימות הכלכליתסובלות מהבעיה ללא שום עזרה וסעד למצבן - מצב, אשר במקרים של טרור כלכלי במשפחה, לעיתים עלול להגיע לכדי מוות.החוק המוצע, יעזור לנשים רבות לצאת ממעגל האלימות הכלכלית.ארגוננו, פועל היום לקידום הצעת החוק אשר הוגשה למליאת הכנסת ע"י ח"כ אורית זוארץ.על תמיכתכם ע"י חתימתכם בעצומה זאת.ארגון "מכה מצלצלת".  

* עבור קורבנות אשר נפגעו מאלימות כלכלית ומעוניינות לחתום בשם     בדוי, הנכן יותר ממוזמנות לעשות זאת ותחת הערות אנא ציינו 'קורבן'.** הכתוב הנ"ל מתייחס לנשים הקרובנות לאלימות כלכלית בין זוגית בשל  מגבלות השפה. כמו כן הן התופעה והן הצעת החוק  שהוגשה מתייחסות לשני המינים.

                                                                                                                                          

                                                                                                                              The following are the English version of our petition:The tragic phenomenon of economic violence in the family continues to be unconstrained in Israel because there  isn’t any written punishment for this particular form of abuse in the Israeli law.Domestic economic violence is present when an abuser has control over a victim's money or other economic and financial resources, and uses their control against the best interests of the victim. In its extreme and usual form, the victim has been put on a strict "very low allowance". The victims cannot receive even their own money or other necessary resources, which are under the control of the abusive family-member.As a result of the lack of protection in Israeli law, victims of domestic economic violence--the vast majority being women are unable to receive help from anywhere.Our organization is devoted to promoting this legislation that would enable the violent partner to change his behavior through the help of court-ordered professional treatment.Our organization suggested a law that has been submitted to the Knesset by PM Orit Zuaretz and we greatly appreciate her support.We therefore encourage you to sign our petition that appears below: Please write your full name in the box on the right. In the middle box include the name of the city that you live in. The box in the left is for your remarks about the legislation: We would be grateful if you include a 'remark' like: 'Thanks to PM Orit Zuaretz in the Knesset for suggesting this law that has to do with domestic economic violence, or Thanks to our organization's members for not remaining silent and finally raising this issue publicly', or In the remarks box you can ask for another parliament member to support this important issue that PM Orit Zuaretz proposed in the Knesset.

   Thank you. We greatly appreciate your support. To show your support please sign this electronic petition.

      * Victims which were hurt or currently are suffering from domestic economic violence and are interested in signing in the electronic petition they invited to do so.You can do that under a pseudonym name.If you do so than please write in the box in the left "I am a victim"

                                                                                                                                         

                                                                                                                              

 http://makamezalzelet.wordpress.com/2010/08/28/this-is-the-hungarian-version-of-the-call-for-signing-our-petiton                                                                                                                                      

                                                                                                                             http://makamezalzelet.wordpress.com/2010/08/28/this-is-the-german-version-of-the-call-for-signing-our-petiton/                                                                                                                                           

                                                                                                                             

  http://makamezalzelet.wordpress.com/2010/08/28/this-is-the-french-version-of-the-call-for-signing-our-petiton/                                                                                                                                       

                                                                                                                            http://makamezalzelet.wordpress.com/2010/08/28/this-is-the-dutch-version-of-the-call-for-signing-our-petiton/                                                                                                                                        

                                                                                                                             

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

20/05/2010
העצומה השיגה 100 חתימות!
17/04/2010
העצומה נפתחה