Mahanei Yehuda

Mahanei Yehuda

מספר חתימות

42
 
1,000  
פורסם בתאריך: 19/05/2020
 

מאי 2020

לכבוד

מר משה ליאון ראש עיריית ירושליםהנדון: התנגדות ל"מעצר בית" של תושבי אזור השוק והסביבה

נודע לנו דרך התקשורת כי עיריית ירושלים מקדמת תכנית אגרסיבית לסגירה של תנועה וחנייה ברחובות שונים באזור מתחם בית יעקב בשעות הערב בימים שונים ולאורך ימי שישי כל שבוע וזאת לטובת הרחבת הפעילות של בתי אוכל במרחב הציבורי על חשבון איכות חיינו.

ברחובות אלה והצמודים להם מתגוררים תושבים רבים, משפחות עם ילדים קטנים, מבוגרים וקשישים, לומדים ועוד. כבר כיום העירייה מתעלמת מסבלנו למרות אינספור פניות שלנו על הפרות בלתי נסבלות של רעש בניגוד לחוק, ריחות חריפים ועשן מארובות פירטיות בצמוד לחלונות בתים, עשיית צרכים בחדרי מדרגות, מצוקת חנייה קשה ביותר ועוד. במקום לטפל במחדלים האלה, העירייה מקדמת תכנית שהמשמעות שלה היא להעיף את התושבים מהאזור.

אנו הח"מ מתנגדים בחריפות לתכנית ופונים אליכם בבקשה לא לתת יד לפגיעה בשכונה

יש דרכים רבות בהם העירייה יכולה וצריכה לסייע לעסקים, אבל בטח לא על חשבוננו! אנחנו לא מוכנים להיות יותר שקופים ולא נשתוק לנוכח הפגיעה הקשה הצפויה באיכות חיינו.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו