התאמת תנאי העסקת המדריכים לרפורמות בחינוך

אין תמונה

מספר חתימות

1,291
 
500  

                                                                                                 18/03/2015

לכבוד

 גב' מיכל כהן  מנכ"לית משרד החינוך

הנדון: העסקת מדריכים במשרד החינוך

אנו, מדריכים במשרד החינוך, פונים אלייך בזאת  בבקשה לשנות את תנאי העסקתנו ולשלבנו מידית בתכנית אופק חדש או עוז לתמורה.

המדריכים המועסקים על ידי משרד החינוך הם הזרוע הביצועית שלו ואמונים על קידום איכות ומקצועיות ההוראה וכפועל יוצא על הישגי התלמידים. 

 בחוזר מנכ"ל תשס"ד/2 (ב) מוגדרים כך תפקידי המדריך:

 • א. פיתוח מקצועי-פדגוגי של עובדי החינוך וההוראה תוך חיזוק יכולתם לפעול בצורה אוטונומית במוסדות החינוך.
 • ב. מתן כלים לעובדי החינוך וההוראה לזיהוי ולאבחון של צרכים חינוכיים ולימודיים של אוכלוסיות שונות והתאמת דרכי ההוראה לצרכים אלו.
 • ג. סיוע בהכרת תכנית הלימודים על כל מרכיביה ובהתאמת דרכי ההוראה והשימוש בחומרי למידה לאוכלוסיות שונות.
 • ד. סיוע בקליטתם ובקידומם של עובדי הוראה חדשים ומורים/גננות עולים.
 • ה. קידום ההוראה בסביבת למידה עתירת טכנולוגיה.
 • ו. עידוד יזמות וחידושים במערכת ברמה הארצית, המחוזית והמוסדית.

כיום, נוכח אי הכללתם של המדריכים ברפורמות שאימץ משרד החינוך, עולה ומתעצמת הסתירה בין ההגדרה ודרישות התפקיד  לבין תנאי העסקתנו .

בשל כך קשה לגייס מדריכים טובים בכל התחומים.

לפיכך, אנו דורשים לשנות את תנאי העסקתנו באופן מידי ולבססם על כללים אלה:

 • לא יהיה הבדל בין עבודת המדריך לכל עובד הוראה והעסקתו לא תוגבל בחוזה לשנה אחת בלבד.
 • לא תוגבל עבודת המדריך לשש שנים ברציפות ולא יידרש ממנו לצאת ל"צינון" בתום תקופה זו.
 • מדריך יוכל לעבוד במשרה מלאה בהדרכה, באישור והמלצה של מנהל אגף מהמטה ו/או מנהל המחוז.
 • עבודת המדריך תעוגן בהסכמי עבודה של אחת הרפורמות: אופק חדש ו/או עוז לתמורה.
 • מדריך זכאי לקבל מחשב נייד לצורכי עבודתו כפי שמקובל בכל בתי הספר.
 • תינתן למדריך החזקת רכב כמקובל במשרד החינוך בשל נסיעותיו הבינעירוניות המרובות.

העתקים:

גילה נגר- משנה למנכ"לית

ד"ר ניר מיכאלי- יו"ר המזכירות הפדגוגית

אריאל לוי- סמנכ"ל המנהל הפדגוגי

אייל רם-  סמנכ"ל ומנהל המינהל לעובדי הוראה

עירית בירן-סגנית מהל המנהל הפדגוגי

ד"ר בני פישר  -מנהל המינהל לחינוך התיישבותי

ד"ר עפר רימון- מנהל מינהל תקשוב וטכנולוגיה

דני רוזנר - מנהל מינהל חברה ונער

ד"ר אברהם ליפשיץ-  מנהל המינהל לחינוך דתי

מוטי רוזנר ס/מנהל מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי

דליה פניג- ס/מנהל המנהל הפדגוגי ומנהל אגף א  פיתוח פדגוגי

ד"ר משה דקלו מנהל אגף בחינות

ד"ר סער הראל מנהל אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון

דסי בארי - מנהלת אגף א' על יסודי

חנה שדמי - מנהלת אגף א' שירות פסיכולוגי יעוצי

יהודית קדש - מנהלת אגף  א' יסודי

סימה חדד- מנהלת אגף א' קדם יסודי

עבדאללה חטיב' מנהל אגף א' חינוך במגזר הערבי

נח גרינפלד מנהל אגף א' הכשרת עובדי הוראה

סוניה פרץ - מנהלת אגף בכיר - כוח אדם בהוראה

רחל אברמזון מנהלת אגף א' חינוך מיוחד

זהבה שמש מנהלת אגף פיתוח ניהול ידע ומידע

דני ז'ורנו מנהל אגף א' לקויות למידה

טליה נאמן מנהל אגף תכנים תוכניות השתלמויות

מאיה שריר-מנהלת אגף עולים

מגי קורן מנהלת אגף חינוך מבוגרים

רוני דיין מנהל אגף טכנולוגיות מידע

מוהנא פארס ממונה חינוך דרוזי

מוחמד אל הייב ממונה חינוך בדואי

מנהלי מחוזות

רן ארז – יו"ר ארגון המורים

יוסי וסרמן- יו"ר הסתדרות המורים

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

26/03/2015
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
23/03/2015
העצומה השיגה 500 חתימות!
22/03/2015
העצומה השיגה 100 חתימות!
22/03/2015
העצומה נפתחה