אחות במקום רופא?!

אחות במקום רופא?!

מספר חתימות

799
 
600  

פברואר 2018

לכבוד

הנהלת מכבי שירותי בריאות

הנדון: תכנית "אחות מומחית"

בשבועות האחרונים אנו עדים למהלך מסוכן, שהחל ביוזמת משרד הבריאות ועומד להיות מיושם במכבי שירותי בריאות בזמן הקרוב, ובו תועברנה חלק גדול מסמכויות הרופאים הראשוניים - משפחה, ילדים ונשים,  ל'אחיות מומחיות', שלאחר הכשרה קצרצרה תוכלנה לאבחן בצורה חובבנית מצבי חולי אקוטי וכרוני, לנפק מרשמים לתרופות למגוון מצבי מחלה, להפנות לבדיקות וייעוצים, לקבוע למטופלים תכנית טיפול, לכתוב הנחיות קליניות ועוד.

כרופאים ראשוניים במכבי, עברנו לצורך עבודתנו הכשרה ארוכה ומקיפה, הן כרופאים והן כמומחים, על-מנת להתמודד עם מגוון הנושאים הבריאותיים שמגיעים לפתחי מרפאותינו. לא בכדי הרפואה הראשונית במכבי היא מהטובות בעולם

אנו מאמינים שהמהלך הנרקם טומן בחובו סכנה גדולה! הן לבריאות המבוטחים והן לתדמיתה המקצועית של מכבי.

יישום המלצות משרד הבריאות צפוי לגרום לכאוס נרחב במערך הרפואי הקיים, ומנמיך לשפל חסר תקדים את איכות הרפואה הראשונית.

אנו מתנגדים באופן נחרץ ובלתי מתפשר לכל מהלך של מכבי שיתבסס על חוזרי משרד הבריאות שפורסמו לאחרונה.

אנו לא ניתן יד ליישום ההמלצות, ובכוונתנו לנקוט בכל צעד שיידרש על-מנת לסכל כל מהלך שיתבסס עליהן!

מתן סמכויות לאחות ברפואה הקהילתית צריך להתבצע בצורה שקולה ואחראית ולא במחטף,  ובתיאום מלא עמנו - הרופאים בקהילה.

אנו קוראים להנהלת מכבי שלא להוביל הקופה למשבר, ולקרוא למשרד הבריאות לבטל את החוזרים. רק לאחר ביטולם על הנהלת מכבי לנהל עמנו דיון מעמיק על הדרכים בהן ניתן לשלב אחיות בקהילה בטיפול במבוטחי מכבי, וזאת למען בריאותם ובטיחותם של מטופלינו.

ובזאת באנו על החתום, רופאי מכבי:

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

11/02/2018
העצומה השיגה 500 חתימות!
10/02/2018
העצומה השיגה 100 חתימות!
10/02/2018
העצומה נפתחה