גם לבנות מגיע לבחור

אין תמונה

מספר חתימות

1,213
 
1,000  

עצומה נגד האפליה המגדרית בחינוך הממלכתי-דתי כי 'גם לבנות יש זכות בחירה'.

אנו, בנות ובני הציונות הדתית, מוחים  על הרעיון לפיו בנותינו נדרשות ללמוד במוסד החינוכי אותו תקבע הרשות המקומית, בעוד בנינו רשאים לבחור מוסד חינוכי התואם את דרכם, נטיית לבם ואופן החינוך הרצוי להם.

לא יתכן כי הסכם פתיחת איזורי הרישום בחמ"ד, בו הסכימו ביניהם ראשי הרשויות המקומיות לאפשר לתלמידים ללמוד במקום המתאים להם, יחול אך ורק על בנים.

הפער הבלתי נתפס בין הזכויות שניתנות לבנים לאלו אשר ניתנות לבנות בחינוך הממלכתי-דתי,  הוא, בעינינו, כתם גדול על הציבור הציוני דתי והנהגתו, ושתיקת נציגינו הפוליטיים בנושא זה, מעלה תמיהות באשר למחויבותם לשוויון מגדרי.

תחת אפליה מגדרית קשה זו, במקומות יישוב רבים בארץ בשנים האחרונות, אך ורק הבנות נחסמות מללמוד במקום אשר ליבן חפץ.  

אנו קוראים לכל נציגינו,  הן במישור הארצי והן בשלטון המקומי, ובראש ובראשונה לשר החינוך נפתלי בנט, מבכירי בניה של הציונות הדתית, ואשר נבחר בראשות המפלגה של המגזר,  לעשות ככל אשר ביכולתם על מנת לסיים את מהלך פתיחת אזורי הרישום, להשוות את חופש הבחירה העומד בפני בנותינו לאלו של בנינו , ולהפסיק את חרפת האפליה המגדרית בחמ"ד. 

אנו גאים בחינוך הממלכתי דתי בו ילדינו מתחנכים, אשר תוצאותיו באות לידי ביטוי לטובה כמעט בכל מדד, בערכיות, בערבות ההדדית, בפן הלימודי ובאהבת העם והארץ,  ואולם הנהלת החמ"ד המודעת לאפליה הזו, מסתפקת בינתיים בלהחיל את העיקרון של "חנוך לנער על פי דרכו" אך ורק על בנים.

ללא תמיכה פוליטית של נציגינו בכנסת ובשלטון המקומי, בעיקר כלפי אותם ראשי רשויות אשר מונעים מהנהלת החמ"ד את היכולת להרחיב את תחולת הסכם פתיחת איזורי הרישום, גם ביחס לבנות, אפליה מגדרית זו תימשך.

אנו, גברים ונשים כאחד, המאמינים כי בישראל של 2017  ראוי כי בחמ"ד יהיה שוויון זכויות לבנים ולבנות, קוראים לכם לפעול להפסקת אפליה זו, ויפה שעה אחת קודם.

בברכה,

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

26/09/2017
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
25/09/2017
העצומה השיגה 500 חתימות!
25/09/2017
העצומה נפתחה