ניר-לך בדרכו של הרב אלישע!

ניר-לך בדרכו של הרב אלישע!

מספר חתימות

30
 
300  
פורסם בתאריך: 07/06/2021
 

בע״ה

לכבוד חבר הכנסת,

ניר אורבך הי״ו

שלום וברכה.

 ׳לבחור באמת בחבלי משיח׳ – זה השם שמורנו ורבנו הרב אלישע זצ״ל נתן ל׳לימוד המשותף׳ של פרשת שלח האחרונה לחייו עלי אדמות, בשנת תשע״ח.

 פה ושם, בכתב ובעל פה, ובפרט בתקופת הבחירות, אתה מציין את היותך תלמיד וקשור לרב אלישע. אתה יודע שאינך בן יחיד, אלא רבים מרגישים כך. כולנו, חבריו ותלמידיו, ודאיים, בלי אף צל של ספק, שהרב אלישע היה בעד שתתגבר ותתנגד לרעה העומדת בפתח ח״ו.

הרב היה אוהב אותך בלי שום תנאי, מחבק אותך בכל ליבו, מחזק ונותן לך כח, כמובן, א-ב-ל ׳נותן לך כח׳ למה?! – לעמוד על האמת. למען ה׳, למען עם ישראל, התורה, הארץ, צמיחת הגאולה, הציונות, והזהירות והזריזות שמשיח בן יוסף לא ימות.

הרב אלישע היה איש אמת, לא פחד ולא התבייש, לא נשא פנים לאיש, בעוז ובענוה, ונלחם בכל תוקף בנכלי הפוליטיקה, בשיעבוד לחלשות, לתקשורת, למחויבויות כאלה ואחרות.

הדברים נכתבו במשך השנים על לוח ליבנו, ואינם צריכים שום מקור הוכחה. אבל כדי שלא יוכלו להכחיש את המת, הם נמצאים ב״ה גם בספרים שכתב ובהקלטות ה׳לימודים המשותפים׳. אשר על כן, אם תלמיד נאמן אתה לתורתו, וקשור באמת לדרכו ולרוחו – אל תדמה בנפשך להימלט, לא להתפטרות ואמירת ׳שלום עלייך נפשי׳, ׳אני את נפשי הצלתי׳, ולא להישארות ריקנית בניסיון להקמת ממשלה דמיונית זמנית חולפת, אפילו לא כזו שתחזיק שעה אחת, אלא להתנגדות אמיצה כדי לפרק את הזדון הזה לחלוטין.

זכור תזכור, שרוח אחרת היתה עימך, ׳רוח חדשה׳ בקרבך, ואם ה׳ שם אותך במקום קריטי זה – אין לך לאן לברוח! וכמו שלימד הרב אלישע, בשם רבי מנחם מנדל מקוצק: אם תהיה באמת אתה, ולא תחשיב את עצמך כחגב בלבד – אזי תראה שגם בעיני אחרים אינך כזה...אל תתכחש למי שבחר בך עוד הרבה לפני כולם, הקב״ה! הוא בחר בך, ורק אצלו אנו עובדים, ורק לפניו עתידים כולנו ליתן דין וחשבון, והוא דורש ממך להתמלא בעוז וענוה, גבורה וטהרה, יהודית מקורית, למלא אחרי ה׳ (כאמור על כלב בן יפונה, בפרשת השבוע). אנו לא מעלים על דעתנו שתפנה לו גב!

בזאת תיבחן! אם רק תרצה, ותבחר באמת – תגלה שדמות דיוקנו של הרב אלישע נוצחת לפניך בקרב הזה, תרגיש את החיבוק עם כל הלב, שאתה כל כך מתגעגע אליו, תחוש יד אחת לוחצת את ידך בחום ממלא ומנער, ותראה את ידו השנייה מנופת לסמן לך ולכולנו להסתער קדימה בע״ה ולנצח.

ואם חס וחלילה, תברח בעת כזאת מהאחריות המוטלת רק עליך – לא תוכל יותר אף פעם לשאת את שמו וזכרו של הרב אלישע לשווא!

 אבל האם איש כמוך יברח?!?! בשיבת ציון אין אפשרות כזאת! (ע״פ נחמיה ו, יא).

עומדים לימינך, ומתפללים לה׳ עליך ועל כל ישראל, בשעות המאתגרות והמכריעות האלה.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו