עצומה לבנק ישראל הדורשת שתקנות ושינויים יחולו רק בתחילת השנה הקלנדרית הבאה

אין תמונה

מספר חתימות

6
 
1,000  
פורסם בתאריך: 15/08/2021
 

בנק ישראל הפיץ בתאריך 9/8/2021 טיוטה להערות הציבור בתחום הלוואות לדיור, הערות הציבור יתקבלו עד תאריך 18/8/2021.

תוכן הטיוטה:

1. הלוואה בשעבוד דירת מגורים קיימת לא תוכל להיחשב כ"הון עצמי" לצורך רכישת דירת מגורים נוספת.

2. אי הארכת תוקף הוראת שעה המאפשרת הגדלת מימון עד לשיעור 70%.

3. אי הארכת תוקף הוראת שעה הקובעת כי הבנקים לא ידרשו להגדלת יעד הון עצמי.

הוראות השעה הנ"ל יפוג תוקפם ב30/09/2021.

התקנה המדוברת לעצומה:

החלטה של בנק ישראל - "כי הלוואה בשעבוד דירת מגורים ("הלוואה לכל מטרה"), לא תוכל להיחשב כחלק מההון העצמי לצורך עמידה במגבלות LTV ברכישת דירת מגורים".

דרישת העצומה הינה:

לדרוש מבנק ישראל שיקבע את תחולת שינוי התקנה לגבי חישוב ההון העצמי, לתחילת השנה הקלנדרית הבאה ושהתקנה תחול רק מהתאריך 1/01/2022.

מטרת העצומה הינה:

אזרחי ישראל זכאים לשקיפות ולתכנון כלכלי לטווח ארוך, מצופה מהרשות השלטונית לפרסם הוראות ולהחילן בתקופות מדודות, ככל שמדובר בתקנה שפורסמה והתנהלו על פיה שנים רבות, לא ניתן לשנות אותה בהינף יד ובהתראה קצרה ושרירותית לגבי תחולת התקנה החדשה המגבילה זכות צרכנית מובהקת.

(לגבי אי הארכת הוראת שעה - ההגיון הוא שדבר המוגדר כהוראת שעה יש לו תוקף מוגבל. משכך, אין פקיעת הוראת שעה פוגעת באזרח ובתכנון הכלכלי.) 

בנוסף, המפקח על הבנקים בהודעתו כתב כך: "״פרסמנו היום מספר צעדים לניהול הסיכונים והחשיפות במערכת הבנקאית. אני שמח שלאחר שיח מתמשך שאנו עורכים הצלחנו למצוא מתווה המאפשר את פעילותם של משפרי הדיור לצד הגבלה מסוימת לאלו הרוכשים למטרות השקעה ושאינם משפרי דיור. חשוב שבעת העמדת ההלוואה ובמסגרת תהליך חיתום אחראי, הבנק המלווה יעשה שימוש במכלול הכלים כדי להכיר היטב את מצבו הפיננסי של הלקוח, לרבות שימוש במערכת לשיתוף נתוני אשראי".

אין ספק שיש צורך בניהול הסיכונים והחשיפות במערכת הבנקאית בצורה מיטבית ומפוקחת, ומוטב שהיה שיח מתמשך, אולם אנו דורשים שיקבעו תאריך תחולה קבוע (תחילת שנה קלנדרית) מעת פרסום התקנה לציבור.

הפיצו את הקישור לחתימה על העצומה!!!

http://www.atzuma.co.il/ltv

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו