תומכים במנהיגות עם אחריות - בעד תהליך אחראי לשיוך עבד׳ה

תומכים במנהיגות עם אחריות - בעד תהליך אחראי לשיוך עבד׳ה

מספר חתימות

עד כה נאספו: 86 חתימות.

כתושבי רמת הנגב, אנו מבקשים להביע עמדתנו בנושא המורכב והמשמעותי של עבד'ה.

  • אנו רואים במהלך להקמת היישוב כחלק מהמועצה האזורית שלנו בצעד מבורך מבחינה ערכית וציונית.
  • ברור לנו כי:
  1. כ-250 משפחות של בדואים (כ-1,300 איש) קיימים בשטח ומתגוררים כיום ללא הסדרה במרחב של עבדה ורמת ציפורים עד מצפה רמון.
  1. כולם מבינים שהבדואים בנגב לא הולכים להיעלם (וגם אנחנו לא).
  1. מצב בו משרד הפנים או מי מטעמו יקימו ישוב מוסדר בדואי בתוך המועצה (לאור החלטת הממשלה מה-3 בנובמבר 2021, הישוב יוקם "מעל ראשינו", בלי אפשרות של השפעה או מעורבות ושליטה אפקטיבית במצב. אם ההחלטה התקבלה – עדיף שנשפיע וננהל אותה, ולא נהיה תוצאתיים להצלחות ולכישלונות של מהלך זה.
  1. המועצה מציעה תהליך המבוסס על דיאלוג ושותפות תכנונית, שמהותו שיתוף וחיבור עם האזרחים הבדואים, שבמרחב המועצה. לדעתנו, זהו צעד שיש לו סיכוי גדול יותר מתהליך של הפרדה המביאים בסופו של דבר לניכור, ניתוק ויחסי איבה.
  1. מדובר במהלך המרכז לכל הפחות כ-70% מתושבי הפזורה במרחב (כ-50% מתושבי הפזורה במרחב כבר יושבים בעבד'ה), והוא התניה להקמת היישוב והקצאת המגרשים.
  1. ללא ריכוז הפזורה וללא התכנות כלכלית־תקציבית המהלך להקמת יישוב יבוטל תוך 7 שנים, והמצב יישאר כפי שהוא היום, דבר המהווה פוטנציאל להתדרדרות ולא לצמיחה.
  1. ההסדרה של הבדואים ברמת הנגב, כל שכן תחת אחריות וניהול המועצה, טומנת בחובה פוטנציאל לשיפור מצבה הסוציו־אקנומי של האוכלוסייה, הורדת רמת התחלואה, שיפור ההשכלה והתעסוקה, שילוב נשים בשוק העבודה, פיתוח מסחר ובסופו של דבר להגברת השתלבותם כאזרחי המדינה המרגישים שייכות ורצון לתרום ולקחת חלק בה.
  1. כך לקיחת אחריות משותפת על תהליך חינוכי הנוער הבדואי ברמת הנגב תגרום לנער שגדל בפעילות תרבותית מתקדמת ובמערכת החינוך של המועצה שלנו לדעת בסבירות גבוהה את הדרך הנורמטיבית ההולמת. כך גם גובר הסיכוי שנער כזה יגדל לחברה מתוקנת, ירצה לעשות שירות לאומי ולהתקדם.
  1. תהליך ההסדרה מדבר רק על 250 המשפחות של רמת הנגב (רמת ציפורים, עבד'ה, משולש חווה, ואדי אריכא), ולא ב-6,500 תושבי בִּיר הַדַּאג'.
  • על מנת שלא ניפול למלכודת בה מטפלים בסוגיה רק מההיבט הערכי, אך ללא התייחסות להיבט הכלכלי־תפעולי, אנו מבקשים ממך להתנות כתנאי בסיס מהותי, את כל המשך המהלכים בגיבוי התקציבי, על־מנת לוודא שיתר תושבי המועצה כיום לא יפגעו ברמת השירותים אותם הם מקבלים היום (בהיבט תקציב, קשב) וכן להתפתחות הדמוגרפית של ייתר יישובי המועצה.
  1. את זאת יש לקיים לפני התקדמות ממשית, שעלולה להיות בלתי הפיכה. לדאוג כבר עכשיו למקור תקציבי אמין, סגור ('חלוט') ולא בגדר "הבטחה באוויר". מקור שייתן למועצה תקציב שנתי ארוך טווח ראוי, שישפה את המועצה ויהווה 'רשת ביטחון' לתהליך של הכנסת אוכלוסייה חדשה הבאה ממעמד סוציואקונומי נמוך.
  1. התקציב האמור צריך לכלול לא רק את הבניין הפיסי של תב"ע היישוב ומוסדות הציבור והפיתוח שבו, אלא גם תשומת הלב של תמיכה מסיבית בקיום קליטה מושכלת בחינוך (איכות של צוותי הוראה בגנים, ביה"ס יסודי, תיכון) בפנאי (מתנ"ס וחוגים, הסעות וברווחה) ובהיבטים מוניציפליים נוספים.
  1. חשוב לנו להציע שתבהיר לממונים, שההתקדמות והתמיכה בתהליך המבורך, תהיה מותנת במציאת הביטחונות לתקציב ולקליטה ראויה עם תהליך סדור וברור. על מנת שנזכה לספר סיפור הצלחה שישמש דוגמא לחיקוי ולא נהיה בחינת בא לברך וגו'.
  • כמו־כן יש לקיים תהליך מדורג וממושך הנותן מענה הולם ואף נפקד ונבדל לשונות התרבותית והאתנית, כל שכן בממשקים ובמרחבים ציבוריים.
  • בנוסף, אנו מציעים שאחד התנאים הינו תקופת ניסיון בת כ-7 שנים בה תיבחן הקמת היישוב ושילובו במועצה ואת השפעותיו, וקיום חלופות מוסכמות מראש לתהליך (הארכת תקופת הניסיון לתקופה של עוד 7 שנים, שילוב היישוב במועצה, העברתו לאחריות מועצת אזורית אל קסום / נווה מדבר).
  • עד כאן עמדתנו הברורה על נחיצות התהליך, שנעשה מתוך רצון לבקרה ראויה לקיומו והצלחתו.

תושבים יקרים נשמח לחתימה

נשמח להערות

תודה

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

05/01/2022
העצומה השיגה 50 חתימות!
04/01/2022
העצומה נפתחה