Lions need to live

Lions need to live

מספר חתימות

3
 
250  
פורסם בתאריך: 29/12/2019
 

אוכלוסיית האריות הולכת ומצטמצת. אתם בטח חושבים, אחד שניים. אבל לא! 90% מאוכלוסיית האריות כבר ירד. כל שנה נהרגים 10,000 אריות עקב צייד. 

הם צריכים את עזרתנו. בבקשה! תחתמו! יחד נעזור, להם, לנו, לכולם!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו