אופק חדש - לעג לרש

אופק חדש - לעג לרש

מספר חתימות

1,756
 
2,500  

אנו, צוות מקצועות הבריאות במדינת ישראל,

 מבקשים לזעוק את זעקתנו

 ובפרט את זעקת המטופלים שלנו,

מול חלמאות וחוסר תכנון, על גבול ההצקה לצוותי מקצועות הבריאות בישראל

הכוללים פגיעה בזמנו ובמקור הכנסתו, ובעיקר פגיעה אנושה ביכולת לטפל ברבבות מטופלים כשמערכת הבריאות מטילה על הצוות דרישות תמוהות וחסרות הגיון.

בשנים האחרונות, החלה לפעול רפורמת "אופק חדש" במוסדות החינוך.

כשבשנתיים האחרונות, כפי החלטת בג"ץ, גם מוסדות ה'מוכר שאינו רשמי' עוברים לפעול תחת רפורמת אופק חדש

תנאי העבודה והשכר לעובדי מקצועות הבריאות (פיזיותרפיסטים, קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק ומטפלים באמצעות אומנויות) במוסדות החינוך המיוחד אשר תחת הרפורמה, הינם מבזים וכובלים כפשוטו!

על פי הנחיות משרד החינוך, העובדים נדרשים ללמוד קורס התאמה לעבודת המטפל במערכת החינוך הכולל 150 שעות, אך ורק במטרה לקבל רשיון לעבוד במוסד חינוכי.

זאת לאחר שעובדים אלו השקיעו שנים רבות בלימוד לתואר אקדמאי מוסמך, יקר, וכולל אלף שעות הכשרה מעשית, ואפילו אם הם כבר עובדים במוסדות חינוך בהצלחה רבה מזה שנים רבות.

 כן, דמיינו לעצמכם דרמטולוג (רופא עור) בכיר ובעל ניסיון רב שנים, שנדרש פתאום ללמוד קורס ארוך ומיותר "קורס התאמה לעבודת הרופא במערכת הבריאות". 

וכי מה עשה עד עכשיו, אם לא לעבוד במערכת הבריאות כבר שנים ארוכות?!

 אבסורדי? מגוחך? הזוי?- זה מה שקורה למול עינינו לעובדי מקצועות הבריאות כאן ועכשיו ברפורמת "אופק חדש" במערכת החינוך!

בנוסף, עובדי המוכר שאינו רשמי, שרגילים לחוזי עבודה בעלי שכר סביר, סובלים מקיצוץ דרסטי בשכרם (ואפילו ב-50%!) עם המעבר לרפורמת "אופק חדש" (ולאחר המאמצים להשלמת הקורס הנדרש). זאת מכיוון שהשכר ב"אופק חדש" מושווה לשכר עובדי ההוראה, על-אף שתפקיד עובדי מקצועות הבריאות שונה לחלוטין מתפקיד הוראתי וההכשרה שעברו קשה, אינטנסיבית וארוכה בהרבה.

קשיים רבים ניצבים בפני עובדי מקצועות הבריאות אשר עובדים במוסדות המוכש"ר ומצטרפים בשנים אלו ל"אופק חדש" בעל כורחם: שנות הותק שלהם אינן מחושבות, הקורסים המקצועיים שלמדו בעבר לא נחשבים לצורך קביעת דרגה ושכר.

ניכר כי מערכות החינוך והבריאות, לא מבינות את תפקידי מקצועות הבריאות בתוך מערכת החינוך ולא מסונכרנות ביניהן. וכך, פשוט מקשות  על הציבור במקום להקל עליו לקבל את שמגיע לו.

 עובדי מקצועות הבריאות ראויים לשכר הולם, לתוספת תשלום עבור תפקידם המקצועי והכשרתם הייחודית ולהכרה בשונות של מקצועות הבריאות לעומת מקצועות ההוראה.

הציבור בישראל זכאי לטיפול מקצועי של צוות מקצועות הבריאות, לא של צוות ממורמר שעבר דיכוי והשפלה ומשתכר בשכר מבזה.

כל מי שהתפתחות והתעצמות מקצועות הבריאות חשוב לו,

כל מי שעתיד מוסדות החינוך המיוחד והעמותות השונות נוגע לו,

וכל מי שהתפתחות הילדים המקסימים בעלי הצרכים המיוחדים קרוב לליבו-

נקרא להצטרף ולחתום על העצומה עבור שינוי ושיפור תנאי ההעסקה המבישים לעובדי מקצועות הבריאות ברפורמת "אופק חדש".

 *העצומה נכתבה בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

19/10/2021
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
17/10/2021
העצומה השיגה 500 חתימות!
15/10/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
13/10/2021
העצומה נפתחה