Мы за очистку власти Ашкелона и НДИ от семьи Бейлиных

Мы за очистку власти Ашкелона и НДИ от семьи Бейлиных

מספר חתימות

64
 
10,000  
 1. אנו מתנגדים לפעולותיהם של גב' סופיה ביילין והפטרון שלה מר תומר גלאם, שאינם מקיימים את חוק הבחירות והוראות היועץ המשפטי לממשלה, אשר אילצו עשרות בוחרי אשקלון לפנות לכנסת, לוועדת הבחירות המרכזית, למשטרה, לבת המשפט, ליועץ המשפטי לממשלה, למבקר המדינה ולמשרד הפנים עם הדרישות לבטל את הבחירות ולהעניש את האחראים. בפעם הראשונה לבוחרים הסתיימה הסבלנות מהפעולות המזעזעות שכאלה, שדכאו את רצון הבוחרים ועיוותו את תוצאות הבחירות.
 2. האחריות לנפגעי ההפגזות ב-12/10/2018 ולכל הנפגעים מאז שנת 2005 מוטלת על ארבעה ראשי העיר ועל סגנית "נצחית" גב' סופיה ביילין. אחרי האחריות המוסרית חייבת להיות גם האחריות הפלילית – על השארת עשרות אלפי תושבי העיר בסיכון חיים.
 3. אנחנו בעד הרוטציה של הרשויות באופן חוקי. אנו מתנגדים למודל האפריקאי של הממשלה הנצחית. אנחנו יודעים את ההשלכות של הממשלה הנצחית בארץ ובעיר – זה מוביל לאסון.
 4. אנו בעד בחירות חופשיות עבור 100% הבוחרים.
 5. אנו בעד הסעה באוטובוסים את כל הקשישים והנכים לקלפיות, ולא רק את התושבים התלויים בסגן ראש העיר. הקשישים והנכים שגרים בהוסטלים ובמקבצי הדיור. אם גב' סופיה ביילין יש כספים עבור האוטובוסים האלה, אז למה הם לא קיימים בתקציב של העירייה?
 6. אין סוג כזה של תושבים שעבורם גב' סופיה ביילין באמת עשתה משהו במשך 17 שנים בשלטון. עסק משפחתי זה לא נחשב.
 7. הזמנות להשתתף בהצבעה – לכולם, לא רק לאזורים בודדים.
 8. לתושבי עתיקות (שליש של העיר) – תנאי חיים אנושיים, בטיחות מכל אסונות.
 9. גב' סופיה ביילין זכתה לכאורה כמעט ב-6,000 קולות של דוברי רוסית מ-40 אלף: תושבי הוסטלים ובמקבצי דיור, גמלאים מרוסיה ש"מטמסטלים" מהשירות בעמותה הידועה לשמצה "אורורה" (הדבר הבלתי אפשרי ברוב הערים בארץ). אמה של גב' סופה ביילין פעם בחמש שנים מכוונת את קולותיהם של עולים חדשים (שאין להם מושג על בטלה בת 17 השנים של גב' ביילין) להצבעה עבור בתה. העלייה החדשה אינה מבינה שעם רשויות שכאלה הם נידונים לחיות בעתיקות עם תשתית מתפוררת ומתפרקת. כמה מתוך 6,000 קולות שקיבלה גב' סופיה ביילין הן הקולות שהתקבלו באופן חוקי? זה אפשר להגדיר רק אחרי חקירה אובייקטיבית על ידי המשטרה.
 10. ולרבבות יש הזדמנות להגיד (בלי לצאת מהבית או בזמן נסיעה באוטובוס או במכונית, או בזמן שמבקרים את קרובי משפחה או חברים וכדומה) "שלום ולא להתראות!" לגב' ביילין. יש הזדמנות לומר "לא" על הבטלה בת ה -17 שנה של גב' ביילין בפתרון הבעיות החשובות ביותר של התושבים. אנחנו יכולים להראות לה שהקולות שלנו לא פחות חשובים ומשמעותיים. יש לנו הזדמנות להראות סולידריות להגנה על עצמנו, על העיר ועל ישראל.
 11. תושבי מקבץי דיור "הכפר הצרפתי" גרים בתנאים המבעיתים ביותר. גב' ביילין בשלטון במשך 17 שנים. האם היא שיפרה את תנאי חייהם? האם היא פתרה לפחות את בעיה אחת? לא. אז למה כמעט כל הדיירים שאינם מאמינים לאף אחד בעולם, הצביעו דווקא לה, וגם למועמד לראשות העיר תומר גלאם? האם יש להם קרובי משפחה בישראל שיכולים להגן עליהם? עכשיו הם וקרוביהם יכולים להצביע בשלווה נגד גב' סופיה ביילין בלי לחשוש מפעולות תגמול. קחו לדוגמה את תושבי 30 הערים בישראל, שהשיגו סיוע מהרשויות בהגנה על חייהם ומבניהם ובפתרון בעיות חשובות רבות.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

19/12/2018
העצומה השיגה 50 חתימות!
26/11/2018
העצומה נפתחה