נבחרים ללא כתבי אישום

נבחרים ללא כתבי אישום

מספר חתימות

29
 
200,000  
פורסם בתאריך: 09/11/2019
 

אנו העם מתנגדים שיכהן או שיהיה מועמד לכהן אדם שהוגשו המלצות כנגדו על ידי משטרת ישראל.   

אדם  המכהן כבר במשרה ציבורית חייב להתפטר מתפקידו באופן מיידי.

  יוצא דופן עבירות בן אדם לחברו , עבירות תנועה , עיקוב סביר בהגשת דוחות כספיים     עבירות שבוצעו בעקיפין וללא מודעות שאינם קשורות לביצוע תפקיד ציבורי.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו