חודש מודעות סרטן ריאה, סקר סיטי לאבחון מוקדם

אין תמונה

מספר חתימות

75
 
1,000  

לכבוד

ח"כ יעקב טסלר

יו"ר הוועדה לפניות הציבור

כנסת ישראל

 חודש נובמבר הנו חודש המודעות לסרטן ריאה , סרטן ריאה הוא הגורם המוביל לתמותה מבין סוגי הסרטן בישראל, עם כ-2500 מאובחנים מדי שנה, וכ- 2000 מתים. התמותה הגבוהה מיוחסת לכך שב- 70% מהמקרים המחלה מתגלה בשלב מתקדם, שכן כאשר המחלה כן מאובחנת בשלב מוקדם שיעורי ההישרדות גבוהים. 

בהחלטות וועדת הסל  מינואר 2019  הוחלט על הקמת הפיילוט CT במינון קרינה נמוך שמטרתו להוות בדיקת סקר לאיתור המחלה. בדיקת הסקר לקבוצת סיכון, מאבחנת סרטן ריאה בשלב 1, הניתן לניתוח והמוביל להבראה מלאה ברוב המקרים.

הוחלט כי  משרד הבריאות  בשיתוף עם קופות החולים יוציאו את הפיילוט לפועל . עד כה לא נעשו צעדים אופרטיביים להתחלת הפיילוט. 

אנו המשפחות שכבר שילמו את המחיר הכבד ביותר, נדהמים לדעת שפיילוט שאושר והוקצו אליו כספים לא יוצא לפועל. כל דחייה במועד התחלתו של הפיילוט דינה גזר דין מוות לחולים נוספים ולפירוק  של משפחות – גזרה שניתן היה למנוע אותה.

יש לציין כי בדיקות הסקר הפחיתו בכ- 40% את התמותה מסרטן ריאה אצל נשים ובכ־ 26% אצל גברים. מעבר לכך, הכללת בדיקות אלו בסל התרופות תפחית את ההוצאה הממשלתית בגין טיפולים תרופתיים יקרים במחלה מתקדמת וגרורתית, תהליך שיביא לחיסכון כולל של כ- 17.3 מיליון ש"ח בממוצע בשנה.

 לאור האמור לעיל , אנו המשפחות החתומות מטה וכן יו"ר העמותה והמנכ"לית ,  מבקשים  ממך לקיים דיון דחוף בסוגיה על מנת שהפיילוט אכן יצא לפועל,  אומרים שכל המציל נפש אחת בישראל כאם הציל עולם ומלואו, ובכן זוהי הדרך להציל נפשות רבות ויפה שעה אחת קודם.   

בברכה,

ReplyReply allForward

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

01/11/2020
העצומה השיגה 50 חתימות!
01/11/2020
העצומה נפתחה