תותר כניסתה של הסטודנטית לארה אל-קאסם לארץ!

אין תמונה

מספר חתימות

674
 
400  

אנו, נשות סגל ואנשי סגל באוניברסיטה העברית בירושלים ובמוסדות המחקר וההוראה האקדמיים ברחבי הארץ, קוראים לשר הפנים מר אריה דרעי ולשר לבטחון פנים, נושאים אסטרטגיים וההסברה מר גלעד ארדן לאפשר את כניסתה לישראל של גב' לארה אל-קאסם, שאמורה להתחיל בלימודיה לתואר שני באוניברסיטה העברית בעוד מספר ימים. אנחנו קוראים לבית המשפט שדן בערעור שהגישה על החלטה זו לאפשר את כניסתה לישראל ואת תחילת לימודיה.

האוניברסיטה העברית היא מקום של החלפת דעות, רכישת ידע ויצירתו. היא מקום שאינו נרתע ממחלוקת ושמח בריבוי קולות. השיח המחקרי שאנחנו חלק ממנו אינו מאויים מנוכחותה של תלמידת תואר שני שהביעה ביקורת על מדיניות ישראל. ההחלטה שלא לאפשר את כניסתה של סטודנטית רק בגין דעותיה – החלטה כזו בהחלט מאיימת עלינו, ועל מה שמוסד האוניברסיטה מייצג. האיסור השרירותי על כניסתה לארץ של אל-קאסם, שהגיעה לכאן מצויידת בויזה מאושרת מהקונסוליה הישראלית, עלול להרתיע חוקרים ותלמידים מהעולם להגיע לישראל. צעד קיצוני שכזה אמור להינקט רק מהטעמים החזקים והברורים ביותר – טעמים של מניעת אלימות והפרת חוק. במקרה של אל-קאסם לא נטענו ברצינות טענות כאלה. תחת זאת, נטענו טענות על תמיכה בחרם האקדמי על ישראל. אלא שצעדם של השרים – צעד שמקעקע את הטענות על העצמאות לה זוכה האקדמיה בישראל ממדיניות ממשלתית – מחזק כל חרם כזה הרבה יותר מלימודיה של לארה אל-קאסם, ממש אצלנו, כאן. אנו קוראים לכם להימנע מפגיעה חמורה זו באוניברסיטה העברית בירושלים ובכלל מוסדות המחקר בישראל.

ציר הזמן של העצומה

07/10/2018
העצומה השיגה 500 חתימות!
06/10/2018
העצומה השיגה 50 חתימות!
06/10/2018
העצומה נפתחה