עמותת לה״ב - למען הפגים בישראל

עמותת לה״ב - למען הפגים בישראל

מספר חתימות

621
 
500  

לכבוד

הורי הפגים חברי קהילת עמותת לה"ב למען הפגים בישראל

 

שלום רב,

הנדון: עצומה בדרישה להקפאת השימוש בכספים על ידי הועד המנהל של עמותת לה"ב

בחודשים האחרונים נתגלעו חילוקי דעות חריפים בין מנכ"לית עמותת לה"ב רומי שחורי וחברי הוועד המנהל של העמותה.

בימים האחרונים נקט הוועד המנהל צעדים חד צדדיים ללא התייעצות או אישור האספה הכללית של העמותה, ביניהם שכירת יועצים משפטיים על חשבון העמותה, ביטול אספה כללית שלא מן המניין שזומנה לבקשת חברי העמותה, שינוי מורשי החתימה של עמותה והרכב ועדת הכספים של העמותה.

לאור התנהלות זו של הוועד המנהל, אנו, הורי פגים חברי ומתנדבי עמותת לה"ב, דורשים מחברי הוועד המנהל הקפאה מיידית של כל שימוש בכספי העמותה, פרסום הזמנה לאספה כללית שלא מן המניין באופן מיידי ודחוף, התפטרות הוועד הקיים ובחירת וועד מנהל חדש שייצג אותנו ההורים לפגים מתוך קבוצת מתנדבים פעילים שכבר הוכיחו את עצמם.

רקע

עמותת לה"ב היא ארגון ההורים היציג של הורי הפגים בישראל, הוקמה על ידי הורים לפגים ומנוהלת מזה כעשור על ידי אמא לפגה שבמשך שנים התנדבה בעמותה. רוב פעילות העמותה מתבצעת בהתנדבות על ידי הורים לפגים. חברי הוועד המנהל המכהנים הוזמנו להצטרף כחברי ועד על ידי רומי שחורי, מנכ"לית עמותת לה"ב, לאחר תיווך של "נבחרת הדירקטורים החברתית" של הג'וינט, במטרה לעזור בפיתוח וחיזוק פעילות העמותה.לצורך צירופם אף שונה תקנון העמותה במספר נושאים, ולראשונה נבחרו לוועד חברים שאינם הורים לפגים. חברי הועד נבחרו על ידי האספה הכללית באוקטובר 2022 מתוך ציפייה כי יסייעו (יחד עם עובדות ומתנדבי העמותה האחרים) לקידום מטרות העמותה, בעיקר בפעילות מול גופים שונים ועזרה בפיתוח תוכניות שונות שיאפשרו הרחבת הפעילות ויצירת מקורות הכנסה נוספים לעמותה.

לאכזבת צוות העמותה ומתנדבים בעמותה, בקשות לעזרה קונקרטית מחברי הוועד לא נענו, ומעורבותם בעשייה כמעט לא הורגשה מעבר לאספה הכללית בה נבחרו. כעבור שנה, באספה הכללית שנקבעה מראש לסוף אוקטובר 2023, אף שמענו נימה של ביקורת מצד חלקם כלפי המנכ"לית ועצות מה היא צריכה לעשות, ללא תחושה של שותפות אמיתית או הצעה במה הם יכולים לעזור.

חשוב לציין כי בעמותה שתי עובדות בשכר בלבד. מנכ"לית העמותה מפונה מביתה בעוטף עזה החל מליל ה-7.10.23. ביתה בקיבוץ ארז הוא גם משרדה הרשמי של עמותת לה"ב. למרות האירועים הקשים המשיכה רומי לעבוד ברצף וללא הפסקה עבור העמותה גם לאחר הפינוי. במקביל, העובדת היחידה הנוספת בעמותה, אורית, פונתה גם היא מביתה בגבול הצפון. שתיהן לא חזרו לביתן עד היום.

עקב המלחמה בוטלו כל אירועי חודש המודעות 2023 (המתקיים בנובמבר מדי שנה), אירועים המיועדים לקדם חקיקה בכנסת, לייצר מודעות בציבור לסיכוני הפגות ולגייס כספים לשנת התקציב הבאה. לאחר סיום השנה, ניהלה מנכ"לית העמותה שיחות אישיות עם חברי הועד המנהל בהן עלו פערים בציפיות, והיא הביעה את דעתה שהחיבור לא עובד ושכדאי שהוועד שהיא עצמה גייסה יפנה מקומו, אך לא זכתה לשותפות או הסכמה.

בינואר 2024 חלתה רומי ויצאה לחופשת מחלה שהפכה לאובדן כושר עבודה. אורית והמתנדבים המשיכו כרגיל ונעזרו ברומי בעת הצורך. לאחר כחודשיים התברר כי הועד מינה חברת וועד כממלאת מקום מנכ"לית, ללא התייעצות עם צוות העמותה או חברי העמותה. לאחר שהובעה על ידי האחרונים חוסר שביעות רצון מהמהלך ובקשה לזמן אספה כללית שלא מן המניין ולהחליף את הוועד, הוועד לא נענה לבקשה ואף החל לנקוט בצעדים חד צדדיים, ביניהם שכירת יועצים משפטיים על חשבון העמותה, ביטול אספה כללית שלא מן המניין שזומנה לבקשת חברי העמותה על ידי מבקר העמותה, שינוי מורשי החתימה של העמותה ושינוי הרכב ועדת הכספים של העמותה.     ללא שקיפות ושיתוף של חברי העמותה הורי הפגים, ובלי יכולת בקרה שלנו על הוצאת הכספים שגויסו בעמל רב.

אנו רואים את הצעדים החד צדדים האלו כהתנהגות עויינת של הוועד המנהל כלפי שאר מתנדבי ועובדי העמותה וההורים לפגים.  

חשוב לציין כי וועדת הביקורת של העמותה פנתה לוועד המנהל לפני קרוב ל-30 יום ודרשה זימון אספה כללית שלא מן המניין באופן בהול. משזה לא קרה, קבע מבקר העמותה מועד לאספה אשר פורסם לחברי העמותה. בעקבות המהלך פנו חברי הוועד באמצעות עו"ד בדרישה לבטל את האספה, כי לא כונסה עפ"י התקנון. גם עתה, קרוב לחודש מאז הועברה לוועד המנהל הבקשה לכנס את האספה, לא הוציא הוועד הזמנה לאספה כללית, ומתקבל הרושם כי הם אינם ממהרים לקבוע מועד חדש לאספה, למרות הדחיפות עבורנו, הורי הפגים.

לאור התנהלות זו של הוועד המנהל, אנו, הורי הפגים, חברי ומתנדבי עמותת לה"ב, דורשים מחברי הוועד המנהל הקפאה מיידית של כל שימוש בכספי העמותה, הוצאת הזמנה לאספה כללית שלא מן המניין באופן מיידי ודחוף, התפטרות הוועד הקיים ובחירת וועד מנהל חדש שייצג אותנו ההורים לפגים.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

01/06/2024
העצומה השיגה 500 חתימות!
01/06/2024
העצומה נפתחה