מחאה על ביזוי כבוד תלמידי חכמים גדולי הדור שליט"א

מחאה על ביזוי כבוד תלמידי חכמים גדולי הדור שליט"א

מספר חתימות

78
 
1,000  
פורסם בתאריך: 11/03/2014
 

"עוון גדול הוא לבזות תלמידי חכמים או לשנאותן ח''ו, וכל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא, והוא בכלל כי דבר ה' בזה. ויש להזהר בזה מאד" (קיצוש"ע "ילקוט יוסף", סימן רמ"ב סעיף ל"א

הגיע הזמן שכולנו נקיים את החובה הקדושה למחות על דברי רבנים ועסקנים נגד מרן ורבנן גדולי הדור שליט"א ובראשם מרן הרה"ג הרב חיים דרוקמן. בכאב גדול אנו שומעים איך בשנה האחרונה הולכת ומתעצמת מגמה בזויה ביותר של רבנים ועסקנים, אשר מתבטאים בצורות חריפות ומכוערות ביותר נגד הציבור הציוני-דתי ובפרט נגד גדולי הדור הבאים מקרבו, תלמידי חכמים גאונים בכל קנה מידה. התופעה החלה במתקפה נגד מפלגת "הבית היהודי", כאשר ערב הבחירות הגר"ע יוסף זצ"ל קרא להם ולתומכיהם "בית של גויים", החרה-החזיק אחריו הרב שלום כהן שהגדיר כ"עמלק" כל חובש כיפה סרוגה כולל מרן הרב דרוקמן ("דרוקמן" כלשונו), בזמן שהגר"ע זצ"ל ובנו הרב יצחק שליט"א ישבו שם ולא מיחו. בהמשך הגר"ע זצ"ל הגדיר את הרב דוד סתיו שליט"א כ"רשע". לאחרונה עיתון "המודיע" ביזה את הרב אליעזר מלמד שליט"א ושבוע אחריו "יתד נאמן" את מרן הרב דרוקמן שליט"א, בהשמיטו את התואר רב משמו. מיד אחריו אתרי התקשורת החרדיים ביזו את מרן הרב אבינר שליט"א והנה קם הרב מוצפי והגדירו כ"זרע עמלק" ומיד אחריו הרב בעדני שהגדיל לעשות ואמר על הציבור הציוני-דתי, שהם "מטומטמים! בהמות! זו השתלטות של עמלק, גם הרבנים שלהם" כלשונו.חז"ל אמרו: "במקום של חילול השם אין חולקין כבוד לרב".לא ניתן לשתוק יותר! חובתנו למחות! מצווה עלינו לשמור על כבוד התורה ולומדיה - כבוד תלמידי החכמים! 

)בתוך הצער העמוק על התופעה הבזויה, כואב הלב במיוחד על כך שכל הרבנים הנ"ל באים מקרב הציבור הספרדי, אשר כל השנים היה ידוע במתינותו ובאורך הרוח שלו. החכמים המזרחיים היו ידועים תמיד כמקרבים ומפשרים, בניגוד לחלק מרבני האשכנזים שנטו לעתים לקיצוניות, אם כי גם בקרב האשכנזים הם מיעוט. והנה עתה הפכו עורם ובכאבם המובן על עתיד עולם התורה, איבדו את גבול הטעם הטוב בלשונם המושחזת).

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו