אומרים לא לסגירת קול המוסיקה!

אומרים לא לסגירת קול המוסיקה!

מספר חתימות

17,527
 
100,000  
אנו החתומים כאן קוראים לכל גורם בעל יכולת השפעה לפעול למען שימור ערוץ הרדיו קול המוסיקה ושיפור תנאי העבודה וההפקה בערוץ.לפי מכתב גילוי דעת של עורכים בקול המוסיקה שהתפרסם והופץ בימים האחרונים מתגלה תמונה עגומה, לפיה מפעילה רשות השידור מדיניות בוטה ומגמתית של ביטול תקנים לעורכים בערוץ והתעלמות ברורה מן הצרכים המינימליים - לרבות משאבי אנוש מקצועיים וציוד - הדרושים למען המשך קיום הפעילות בו. המגמה הנוכחית תוביל במהרה להיעלמות הפעילות בערוץ וסגירתו. אנו רואים בקיומו של ערוץ רדיו המחויב לשידורי מוסיקה אמנותית חובה תרבותית של מדינת ישראל לאזרחיה.ערוץ קול המוסיקה מהווה במשך שנים רבות אבן יסוד בתרבותה של מדינת ישראל, בדרכים מרובות ומגוונות: החל מהפקות מקור איכותיות, דרך חשיפת יוצרים ומבצעים ישראליים לקהל בארץ, שידור הפקות זרות שאינן נגישות למאזינים בישראל בצורה אחרת, קיום תחרויות, פסטיבלים ואירועי מוסיקה שונים, נתינת במה למבצעים צעירים בתחילת דרכם ועידוד המשך העשייה התרבותית בישראל, גישור על פערים חברתיים ותרבותיים תוך קידום מוסיקה אמנותית של מגוון עמים ועדות, ועוד ועוד.לשם המשך פעילותו של הערוץ החשוב הזה דרוש באופן מיידי עדכון תקציבי אשר יאפשר לפחות הוספת מספר תקנים לעורכי מוסיקה חדשים, קניית תקליטורים נוספים והחזרת התקנים לטכנאי הקלטה. סגירת ערוץ קול המוסיקה, גם אם לא באופן מוצהר אלא על ידי הסרת אחריות וחוסר התערבות בגסיסתו - תהווה הבעת עמדה נחרצת נגד קיומה של כל תרבות בישראל, שאינה מבוססת רווח כספי מיידי ורייטינג בלבד. 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

01/02/2012
העצומה השיגה 15,000 חתימות!
19/01/2012
העצומה השיגה 10,000 חתימות!
17/01/2012
העצומה השיגה 5,000 חתימות!
16/01/2012
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
15/01/2012
העצומה השיגה 100 חתימות!
15/01/2012
העצומה נפתחה