מתווה הציבור - בחירות לכנסת 24

מתווה הציבור - בחירות לכנסת 24

מספר חתימות

0
 
100,000  
פורסם בתאריך: 16/11/2020
 

מתווה הציבור לבחירות לכנסת ה 24

אחרי 3 מערכות של בחירות לכנסת מאז אפריל 2019, ששתים מהן הסתיימו ללא הכרעה (לכנסת ה - 21 ולכנסת ה - 22) והשלישית (לכנסת ה - 23) הולידה ממשלה מסונדלת, הגיע הזמן לומר:

 • די למערכת הפוליטית!!!
 • די לשיטה הפוליטית!!!
 • די לעסקנים הפוליטיים!!!
 • די לכל אלה!!!

יש ריבון בישראל! והוא כלל אזרחי ישראל הבוחרים לכנסת!!!

וציבור האזרחים יכול לומר את דברו ולכפות על נבחריו לעשות כמצוותו ללא כחל פוליטי וללא סרק פוליטי שהם בלתי ענייניים לקיומו של עמנו בארצו בתנאים של ביטחון, רווחה ושלום עם עצמנו וסביבתנו!!!

מתווה הציבור יעשה עבורנו את העבודה!

ואזי, בבואנו לשים פתק בקלפי נדע בוודאות שהמפלגה שלנו, זו שבה אנו נוהגים לבחור משכבר או המפלגה שבה נחליט לבחור הפעם, יעשו את מה שבראש שלנו או שהם לא יבחרו!!!

כי זה מה שקרה עד עכשיו:

כל מה שאמרו הפוליטיקאים בשלוש מערכות הבחירות היה נכון וכולם היו "צודקים"!!!

 • הליכוד וגוש הימין צדקו: נתניהו מנהיג דגול ללא תחליף, עומדות לו חזקת החפות        וזכות החסינות בעודו מכהן! 
 • כחול לבן צדקו: אין להעלות על הדעת לעת קריטית זו, ראש ממשלה מכהן תחת כתב אישום פלילי, החותר לחסינות כנגד התייצבות בפני בית המשפט להפרכת יסודות התביעה כנגדו שלטענתו מבוססת על אישומי כזב!
 • ישראל ביתנו צדקו: חייבים להקים ממשלת אחדות לאומית ולו יהי מה!

הכל נכון וכולם צודקים...

אלא שאין סיכוי שבחירות נוספות יתירו את הפלונטר וכל עוד מתקיים "ימין" ציוני ו"שמאל" ציוני המתייצבים זה כנגד זה משני צידי המתרס השלטוני בסיוע גושים אדישים לציונות או מתנגדים לה הפלונטר הכרוני ישאר על כנו!!!

תוך פחות משנתיים, היינו בסרט הזה 3 פעמים וגם כשהפוליטיקאים מכוננים לבסוף קואליציה, המורכבת מטלאים אידיאולוגיים, עיקר עיסוקם הוא תשלום אתנן לשימור כוחם הפוליטי.

עיניינו הרואות: הם לא מסוגלים להתמודד עם כלום, לא עם המשבר התברואתי, הכלכלי והחברתי שגרמה מגיפת הקורונה ובוודאי שלא עם משבר הלכידות של החברה בישראל הקריטי לנשמת אפנו הציונית.

על כן, מה שצריך וחייב להכריע הוא רצון הציבור (אנחנו) וזה הדבר הנכון והצודק לעשותו!!!

אז מה אנחנו רוצים:

 • לבחור ממשלה יציבה ומושלת שמשרתת באופן הנכון והיעיל ביותר את צרכי הקיום שלנו במשך תקופת כהונה מלאה.
 • אנו רוצים שאת הממשלה והכנסת ינהיגו נבחרי ציבור מטעם הסיעה שבה אנחנו תומכים ושעליהם אנחנו סומכים שישרתו באופן הטוב ביותר את צרכי הקיום שלנו.

זה הזמן שבו על הציבור להפקיע מידי המערכת הפוליטית את הסמכות והאחריות להרכיב ממשלה ולהכתיב למפלגות מצעי בחירות וקווי יסוד להקמת ממשלה ואלה יהיו התנאי לכך שאנחנו ניתן להם את קולנו בבחירות.

על מה נדרוש מהמפלגות להתחייב  לפני הבחירות?

I. מצע בחירות מפלגתי:

 1. התחייבות מצד כל מפלגה שמיד עם תחילת כהונת הממשלה היא תציע את גרסתה ליוזמה ישראלית חד צדדיתלקביעת מתווה גבולות הקבע של מדינת ישראל במסגרת תוכנית מפלגתית למתווה הקובע מי יהיו הריבונים ומה יהיה תחום ריבונותם  שתוחל על מרחבים באזור יהודה ושומרון .
 2. התחייבות מצד כל מפלגה להציע מיד עם תחילת כהונת הממשלה את גרסתה לתנאיםמוקדמים של ישראל לכל מו"מ על הסדר מדיני.
 3. התחייבות מצד כל מפלגה להציג את הצעתה למתווה הגבולות ולתנאי ישראל למו"מ על הסדרים מדיניים לצד הצעותיהן שלהמפלגות האחרות בקואליציה, למשאל עם של כלל אזרחי ישראל שיכריע ברוב קולות מהי החלופה הנבחרת למתווה הגבולות
 4. התחייבות מצד כל המפלגות לחוקק חוק יסוד לכינון חוקה אזרחית למדינת ישראל מיד עם תחילת כהונת הכנסת בהליך של דיון קואליציוני שיגבש הצעת חוק קואליציונית שבסופו תתקיים הצבעה חשאית שבה תבחר חלופת החוק שיוגש לאישור הכנסת.
 5. התחייבות מצד כל המפלגות שבמקביל לניסוח הצעת החוק יוקם גוף מכונן  לכינון חוקה אזרחית לישראל אשר גרסתה שתזכה להחלטת רוב קואליציונית תוצג לאשרורו של משאל עם עוד לפני תום תקופת כהונתה של הכנסת.
 6. התחייבות מצד כל המפלגות להתאים את חוק יסוד משאלי עם, עם הצורך של אזרחי המדינה לבחור באופן מושכל וללא השפעות של תעמולה בלתי עניינית ובלתי מידתית בין חלופות מורכבות של שלושת הנושאים שיועמדו למשאלי עם:

        6.1  מתווה גבולות הקבע של ישראל

        6.2  תנאי היסוד של המדינה למו"מ והסדרים מדיניים

        6.3  אשרור חוקה אזרחית למדינת ישראל.

 1. התחייבות מצד כל המפלגות לעמוד ללא חת וכתף אל כתף עם כל מפלגות הקואליציה אל נוכח כל המשברים שיתחוללו עקב התנעת היוזמות לפתרון משברי היסוד הכרוניים המאיימים על גורלה של מדינת ישראל.

 II. קווי יסוד להקמת ממשלה:

 1. התחייבות מצד כל המפלגות להקים קואליציה בהשתתפות כל המפלגות הציוניות מהשמאל, מהמרכז ומהימין
 2. התחייבות מצד כל המפלגות לקבל את דין הבוחר ולהעניק למפלגה שתזכה ברוב קולות את ראשות הממשלה.
 3. התחייבות מצד כל מפלגה לפרסם מראש לפני הבחירות את שיבוץ מועמדיה לתפקידי שרים בממשלה
 4. התחייבות של כל המפלגות שלמפלגה שעליה תוטל הרכבת הממשלה לא יינתן שיקול דעת לגבי הרכב השרים ומספרם והשיבוץ יעשה עפ"י רצון הבוחרים ותוצאות הבחירות בשיטת הסבב (ריצ'רץ') על פי עקרונות המוצגים בדף הסבר לשיטת הסבב

הצהרת המצטרפים למתווה הציבור

כל אזרחית ואזרח המצטרפים למתווה הציבור מצהירים בזאת שמפלגה שלא תפרסם מצע בחירות וקווי יסוד להקמת ממשלה שיכילו את כל ההתחייבויות הנדרשות במתווה הציבור, לא תקבל קולות מכל אישה ואיש החתומים על הצהרת ההצטרפות למתווה הציבור.

במה כוחנו?

5 הרשימות הציוניות שנבחרו לכנסת ה 23,  הליכוד, כחול לבן,ישראל ביתנו, העבודה -גשר - מר"צ, ימינה - הבית היהודי - האיחוד הלאומי,  מחזיקות ב 89 מנדטים שמייצגים 3,344,364 אזרחים שהשתתפו בבחירות  לכנסת ה-23 וביחד מהווים 72.9% מכלל 4,590,062 הבוחרים לכנסת.

זה מחנה של הציונים כולם וזה כוחו! אם רק נצטרף למתווה הציבור, טמונה בכוחנו זה המשותף היכולת להתיר את הפלונטר ולאלץ את המערכת הפוליטית להקים ממשלה מאוחדת סביב החזון הישראלי של רפובליקה ציונית ודמוקרטית שהוא הבסיס המשותף לעצם היותם של מפלגות  ציוניות ולהתניע יוזמות פורצות דרך להבטחת צרכי הקיום של המדינה וכל אשר בה.

אל תגידו: "זה לא ילך, כי הוא והיא והם לא יסכימו להצטרף…"

הוא והיא  והם זה את ואתה, זה אנחנו!!!

שלטו בגורלכם, הצטרפו והשפיעו!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו