תנאי העסקת קלינאי התקשורת והמרפאים בעיסוק ורפורמת משרד הבריאות

תנאי העסקת קלינאי התקשורת והמרפאים בעיסוק ורפורמת משרד הבריאות

מספר חתימות

467
 
300  

אל:         

ד"ר אסנת סגל, יו"ר קלינאות תקשורת

הגב' זהר לרר-פטקין, מנכ"ל קלינאות תקשורת

דר' נעמה כץ, יו''ר משותפות ריפוי בעיסוק

איה חסדאי,  יו''ר משותפות ריפוי בעיסוק

בת אל זמורה,  מנכ"ל ריפוי בעיסוק

חברי ועד העמותה                              

                  תנאי העסקת קלינאי התקשורת והמרפאים בעיסוק ורפורמת משרד הבריאות

  1. אנו הח"מ מבקשות להביע את הערכתנו הכנה כלפי יו"ריות האגודה, ד"ר אסנת סגל, דר' נעמה כץ, איה חסדאי, ומנכ"ליות האגודה, הגב' זהר לרר-פטקין ובת אל זמורה, על הנכונות לייצג את ציבור קלינאי התקשורת ומרפאים בעיסוק במאבקם נגד הרפורמה של משרד הבריאות ועל הבעת העמדה הברורה כי האגודה מחוייבים לדאוג לזכויות חבריהם.
  2. משמעות הרפורמה אשר יזמו משרד הבריאות וקופות החולים, הינה שליטה מוחלטת של הקופות במקצועות הבריאות לרבות באיכות הטיפול, זמינותו, ותגמול המטפלים.
  3. אנו סבורים כי אין להשלים עם שינוי כה דרמטי של פני המקצוע – שינוי המשליך הן על יכולתנו וזכותנו להתפרנס בכבוד והן על כבוד המקצועות שלנו בעיני ציבור המטופלים וקופות החולים.
  4. בהתאם לקו הפעולה בו בחרו האגודות לנקוט, בתיאום עם עורכות הדין המייצגות את האיגודים המקצועיים, ישנה השלמה עם קיומה של הרפורמה תוך ניסיון לשפר את החוזים אשר ייחתמו מול קופות החולים, זאת ע"י קיום מפגשי הדרכה שאמורים לתת לכל איש טיפול כלים לנהל מו"מ אישי למול הקופות.
  5. אנו סבורים כי הענקת כלים מסוג זה לציבור המטפלים הינו צעד מבורך, אולם הוא איננו יכול להוות תחליף למאבק בהוצאתה לפועל של הרפורמה כמתוכנן ולצורך בניהול מו"מ מאוגד ע"י גורמי מקצוע (כגון ההסתדרות, איגודים מקצועיים).  
  6. דרך הפעולה הננקטת כיום יוצרת הבחנה לא נכונה בין שכירים לבין עצמאיים.
  7. אנו מבקשים כי בכל איגוד מקצועי יוקמו ועדי פעולה מסודרים אשר ייבחרו ע"י ציבור החברים בשני הסקטורים, יקבלו סמכויות, ויקבעו כיצד לנהל את הכספים הרבים אשר נאספו וייאספו מהשטח.
  8. צו השעה מחייב התייחסות לנושא הבוער של הפגיעה במקצועות שלנו, ואין זה הולם כי ועדי העמותות יקבלו סמכויות החלטה בלעדיות בנוגע לאופן הפעולה הנדרש.
  9. מאחר ומדובר בנושא בהול נבקש את תשובתכם תוך שלושה ימים.

ועל כך באנו על החתום:

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

10/02/2020
העצומה השיגה 100 חתימות!
10/02/2020
העצומה נפתחה