מלאכה ביום השבת

מלאכה ביום השבת

מספר חתימות

31
 
100  
פורסם בתאריך: 29/03/2019
 
 
יום השבת ואופן שמירתו הנם נושאים שנויים במחלוקת בחברה הישראלית עוד מימי קום המדינה ואף קודם לכן. עוד בימי המנדט הבריטי בארץ ישראל נקבעו מספר הסדרים שמשמשים כבסיס למצב הקיים היום בנושא יום השבת. לדוגמה, השבתה של התחבורה הציבורים בשבת, ואיסורים שונים על המסחר והמלאכה ביום זה.
מחד גיסא, ישנם אזרחים רבים באוכלוסייה, בעיקר מהמגזר החילוני, אשר טוענים כי יש לשנות חוקים אלו כדי שיתאפשר לחיות חיים "רגילים" ביום השבת וכדי שלא יסבלו מהגבלות שאינם רואים כחשובות. מאידך גיסא, רבים אחרים, בעיקר מן המגזר החרדי והמסורתי, סבורים כי חילול שבת בריש גלי יפגע בצביון היהודי של המדינה, ולכן מתנגדים לכך נחרצות.
 
אנו מאמינים כי הצעד הנכון עבור מדינה דמוקרטית מודרנית הינו לאפשר לאזרחיה לעשות כראות עיניהם בכל ימות השבוע, וכי אין על המדינה לאסור מלאכה עקב סיבה דתית. עם זאת, אנו מאמינים בזכות של אדם מאמין לשבות ביום השבת, ועל כן על המדינה להגן על כל פרט אשר נח ביום השבת, ולהבטיח כי אין הדבר יהווה עילה לפיטורין כנגדו.
 
על המדינה להימנע מאיסור מלאכה ביום השבת, אך להבטיח כי אין שביתה ביום השבת תפגע באנשים השומרים מסורת ודת. אנו קוראים להפרדת דת ומדינה במדינת ישראל!
 
ראשית,אנו מאמינים כי המצב הנוכחי פוגע בשוויון וגורם להעמקת השסע הסוציו-אקונומי במדינה, שסע עצום שאנו צריכים לשאוף לצמצם. כתוצאה מן המצב הנוכחי, אין המדינה מפעילה תחבורה ציבורית ביום השבת, ואנשים רבים חסרי אמצעים שאין ברשותם רכב פרטי אינם יכולים להתנייד בשבת. הצעות חוק רבות ששואפות לתקן את העוול שנעשה עם האוכלוסיות המוחלשות נדחות באופן סדרתי לאורך השנים. כך למשל, הצעת החוק האחרונה שהוצעה בנושא ב24.12.18 נדחתה כבר בעבר, וזו הפעם השנייה שהוצעה. למרות זאת, היא עדיין לא עלתה לדיון מקדים בכנסת. המצב כעת אינו הגיוני. אין סיבה כי בני אדם שידם אינה משגת דיה לא יוכלו להגיע למקומות הבילוי בשבת או להתנייד באופן יעיל כשאר האזרחים. על המדינה לשאוף לצמצם את הפער ולפעול למען כלל אזרחיה. חרדים ודתיים מתנגדים להצעות אלו בטענה שהפעלת קווי אוטובוסים ותחבורה ציבורית פוגעות בצביון היהודי של מדינת ישראל. אנו חולקים על דעתם, ומאמינים כי לפי רציונל זה, על המדינה גם לאסור על נהגי רכב פרטי לנסוע בשבת. אין התנהגות של פרט אמורה להשפיע על מנוחת האחרים, כיוון שאין הם מוכרחים להשתמש בשירותים המוצעים לציבור, ואין הם חייבים לחלל את השבת.
 
כמו כן, עבודות בשבת יכולות לתרום למשק ולכלכלה בארץ. ביום שבת אזרחים רבים במדינת ישראל יוצאים לבלות, ולכן, אם קניונים ועסקים שונים היו פותחים את שירותיהם לקהל הרחב זה יכול היה להניב כסף רב לעסקים, ובכך לתרום למדינה שמקבלת מסים על רווחי העסקים ולפתח את המשק בישראל. לא זאת ועוד, פרויקטים ממשלתיים יוכלו להיבנות מהר יותר עקב יום עבודה נוסף בשבוע, ובכך לפתח את התשתיות ואת הכלכלה בהקדם האפשרי, לדוגמה הרכבת הקלה שנבנית בימים אלו תספק בעתיד כסף רב למדינה ותקל על אזרחי המדינה. אם המדינה תמשיך לפעול בשבת, ניתן יהיה לסיים לבנות אותה מוקדם יותר, ובאופן זה יכנס יותר כסף לקופת המדינה. בנוסף לכך, במדינת ישראל קיים חוק שלפיו אדם שעובד ביום המנוחה זכאי לקבל שכר גבוה יותר. עובדה זו יכולה לתרום לאנשים רבים הזקוקים לכסף כיוון שהם יוכלו לעבוד בשבת ולהרוויח יותר ממה שהיו מרוויחים אם היו עובדים ביום חול.
 
מנגד, יש המאמינים כי יש לשמר את הצביון היהודי בארץ ישראל ולאסור חוקתית את רוב העבודות בשבת כפי שכתוב בחוקי התורה. אם כי אנו מאמינים כי יש לשאוף לשמור על האופי היהודי בארצנו אנו תומכים בגישה הליברלית שמתערבת בחיי הפרט באופן מינימלי, כך שלא תתבצע כפייה דתית וכל אחד יוכל לפעול ולהתקיים לפי אמונתו שלו. על פי המצב הנוכחי, אנשים הבוחרים לעבוד בשבת נקנסים על ידי הרשויות וזאת משום שעבדו ביום המנוחה, יום שבת. אנו מאמינים ומעודדים שינוי שיוביל לכך שאנשים יוכלו לבחור מתי לעבוד, בלי שהמדינה תכתיב להם מתי מותר ומתי אסור, משום שלמעשה זו כפייה דתית וכפי שציינו "איש איש באמונתו יחיה". עם זאת, אנו גם מאמינים בזכותו של אדם מאמין לשבות ביום השבת, ועל כן על המדינה להגן על כל פרט אשר נח ביום זה, ולהבטיח כי אין הדבר יהווה עילה לפיטוריו.
 
לסיכום, כל הנתונים מצביעים על כך שאין המצב יכול להמשיך כפי שהוא, בין אם מבחינה מוסרית-דתית ובין אם מבחינה כלכלית. הכאוס החוקתי אינו הולם ערכים של מדינה מודרנית-דמוקרטית, ועל כן אנו מאמינים כי יש לשנות את המצב בהקדם, ולאפשר לכל אזרח במדינה לנהוג כראות עיניו ביום המנוחה שלו. אנו קוראים לכם לחתום על עצומה זו על מנת לעורר מודעות למצב זה, שכולנו מושפעים ממנו. אנו מאמינים כי הפתרון האידאלי למצב זה הינו הפרדת דת ומדינה, כלומר שימור היהדות כלאום וכתרבות המעצבת את ערכי המדינה אך ניתוק הדת ומחוקיה בחוקי המדינה. 
 
 
                                               ביחד נוכל לשנות ולהשפיע!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו