שיפור הקפיטריה בכפר

אין תמונה

מספר חתימות

90
 
2,700  

לכבוד

מר קובי נווה – מנהל הכפר הירוק

הנהלת הכפר הירוק

הנדון: עצומה בקשר לשיפור השירות בקפיטריה בכפר

שלום רב,

 א. מוגשת לך בזאת עצומה עליה חתומים [הכנס כמות] תלמידי הכפר וכוללת בקשה להצבת דרישות ותנאים להמשך התקשרות עם הזכיין/הוספת זכיין נוסף.

ב. הנימוקים לבקשה זאת הינם:

  1. בהשוואה לקפיטריות/קיוסקים במוסדות חינוך אחרים, המחירים בהם נמכרים המוצרים בקפיטריה בכפר גבוהים. הואיל ומדובר בקטינים אשר מממנים את הרכישות על חשבון הוריהם ומאחר שמדובר בכוח קנייה גדול (ישנם 2,700 תלמידים בכפר) אין כל הצדקה למחירים הללו. יתר על כן, לא ברור מדוע הכפר לא מוצא לנכון לפקח על המחירים בהם נמכרים מוצרים לתלמידיו. אנו סבורים שמכיוון שהכפר מאפשר לקפיטריה הזו לפעול בשטחו, באופן בלעדי וללא מתחרים מחובתו המוסרית כלפי תלמידיו ומוריו לפקח על המחירים ולדאוג כי המחירים יהיו סבירים והוגנים.
  2. בהמשך לטיעון שבסעיף 1 לעיל, גם המבחר של המוצרים הנמכרים בקפיטריה הנ"ל הוא דל וחסרים מוצרים בסיסיים רבים. גם בנקודה זו אנו סבורים שהכפר צריך לדרוש מהקפיטריה מכירה של מגוון רב יותר של מוצרים ובתוכם גם מוצרים בריאים.
  3. בעלי הקפיטריה, משיקוליהם הם, אינם מאפשרים שימוש בכרטיסי חיוב – עובדה הגורמת קושי ומעמסה על התלמידים והמורים אשר נדרשים להחזיק ברשותם כסף מזומן כל הזמן. יש בכך פגיעה משמעותית בשירות הניתן לקהל הלקוחות.

ג. לאור האמור לעיל, אנו, החתומים על עצומה זאת, מבקשים בזאת כי הכפר ישקול אחת מן החלופות הבאות:

  1. קיום פיקוח הדוק של הכפר והצבת תנאים כאמור לעיל בפני הזכיין הקיים כתנאי להמשך פעולתו בכפר.
  2. הכנסת זכיין נוסף – מצב אשר יגרור תחרות ממנה יהנו התלמידים והמורים.

ד. נודה לכם אם תשקלו בכובד ראש את בקשותנו המפורטות בעצומה זאת.

בברכה,

תלמידי הכפר

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

09/07/2019
העצומה השיגה 50 חתימות!
09/07/2019
העצומה נפתחה