הטבע שייך גם לכלבים

הטבע שייך גם לכלבים

מספר חתימות

673
 
500  

אזרח יקר,

השטח הטבעי והפתוח מצפון לרמת אביב ג' היה עד לפני מספר חודשים תחת שילוט המגדיר את השטח כשטח עבור כלבים משוחררים (כמו מספר חופים בעיר). העירייה פעלה ללא בדיקה, הסברה ואו הידברות כלשהי עם אזרחי העיר ורמסה בגסות את הזכות הזאת פשוט על ידי הצבת שלט שהופך את המציאות על פיה.

עם זאת, נשאר בשטח סטטוס קוו אשר הביא לאכיפה כפי שהייתה בעבר רק באזור המגורים הציבורי בהתאם למהות חוקי העזר בנושא ותחת שילוט הנוגע לגינות מוסדרות באזור הבתים והכבישים. בעומק השטח הפתוח (פרדסים,שדות המטופלים על ידי הכפר הירוק ושטחי שמורת קק"ל) המשיכו להגיע אנשים מקרוב ומרחוק כדי לטייל עם כלביהם משוחררים (וכמוהם הסוסים והתנים שבשטח).

בימים אלה נשבר הסטטוס קוו והפקחים הרחיקו לכת אל תוך שטח הטבע שהעירייה תבעה עליו בעלות ופעלו בחוסר תום לב מול אנשים ששהו לבדם בטבע עם כלבם ללא הפרעה לאיש. העירייה ובאי כוחה מתעלמים מהמהות שלשמה נחקקו חוקי העזר הנ"ל ופועלת בצורה אטומה ואלימה כדי למלא מיכסת תשלומים ללא התייחסות למצב בשטח או לרגשות ופעולות אזרחיה האחראיים. באי כוחה של העירייה פועלים ללא שיקול דעת!

עקב כך אנו נאלצים, בעזרת מחאה חברתית ובתמיכת מר סגן ראש העיר לדיאנסקי לפעול תחת החוקים הקיימים למען החזרת סטטוס השטח למצב שהיה.

כמו כן, עלה כאמור נושא משני הקשור בהתנהלות פקחי הסיירת מול אזרחי העיר. מתוך חוויות המפגשים עימם נראה שהם פועלים תחת מדיניות חמדנית אם מטעם העירייה ואם עקב צורת הפעלתם כגוף נפרד. הם אינם מצוידים בכלים כגון יכולת לתת אזהרה ואינם פועלים בדרך של חינוך והסברה לפני שהם מגיעים לשלב האכיפה.

האזרחים שמגדלים כלבים הם אנשים אחראיים, אוהבי סביבה ובעלי חיים, דואגים במהלך סיבובם היומי לשמירה על הסביבה לא רק בגלל כלבם. הם מהווים שגרירים שמסתובבים בשטח, מדווחים על מפגעים ועל סכנות לציבור. על העירייה להכיר בכך ולגייס אותם ואת עירנותם ולא לפעול בדרך שמייצרת אנטיגוניזם וניכור כפי שקורה כעת. אין סיבה שהמפגש עם באי כוחה של העירייה לא יהיה יותר מחנך ומסייע ופחות משטרתי ואלים כפי שהוא נחווה כעת.

עצומה זו מוגשת לחתימתך למען הפגנת תמיכה ציבורית ובכך עזרה למר סגן ראש העיר לדיאנסקי לפעול למען תיקון ושיפור הנושאים.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

09/02/2019
העצומה השיגה 500 חתימות!
06/02/2019
העצומה השיגה 100 חתימות!
05/02/2019
העצומה נפתחה