הקו למעסיק קורא למחוקק להחריג את תחום הסיעוד מחוקי השכר במשק

הקו למעסיק קורא למחוקק להחריג את תחום הסיעוד מחוקי השכר במשק

מספר חתימות

4,699
 
50,000  

העסקת עובד זר בסיעוד-לעשירים בלבד !!!

הקו למעסיק קורא למחוקק להחריג את תחום הסיעוד מחוקי השכר במשק

בשנים האחרונות אנו עדים להגדלת העול הכלכלי על מעסיקי העובדים הזרים בסיעוד.  החוק המצמיד את שכרו של העובד הזר לשכר המינימום מחייב  את המעסיק הסיעודי להעלות שכר וערך התנאים סוציאליים בכל פעימה, נטל שהציבור אינו יכול לעמוד בו !!!  אין כל אפשרות למשפחות לממן זאת ורבים מפסיקים לעבוד ונשארים לטפל בהורה .

הקו למעסיק קורא לקובעי המדיניות, ראש הממשלה,  שר הפנים  :

לשנות מיד את החוקי השכר בתחום הסיעוד

  • להחריג את חוקי השכר למעסיקי עובדים זרים בסיעוד מכלל השכר במשק ולבטל את ההצמדה להעלאות השכר הכלליות.
  •  לתקן את הסכומים המותרים בקיזוז למעסיק הסיעודי בשווי ההוצאות האמיתיות של המעסיק (הוצאות מגורים, כלכלה, דיור וכו' לעובד הזר).

החקיקה הקיימת אינה מבדילה בין עובד ישראלי לבין עובד זר בתחום הסיעוד, וזאת על אף שמתכונת העבודה (מגורים בבית המעסיק) שונה בתכלית. כל כלכלתו של העובד הזר היא על מעסיקו, והוא רשאי לקזז ממשכורת העובד רק חלק קטן משווי הכלכלה האמיתית.

המצב בלתי נסבל !!  יש לפעול מיידית  !!!

הצילו את הקשישים והנכים חתמו על העצומה והשפיעו!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

02/10/2017
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
10/02/2017
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
09/02/2017
העצומה השיגה 500 חתימות!
07/02/2017
העצומה נפתחה