בעד הצבת מצלמות בקלפיות/בעד חוק מצלמות

בעד הצבת מצלמות בקלפיות/בעד חוק מצלמות

מספר חתימות

2,913
 
50,000  

אנו החתומים מטה דורשים להציב מצלמות בכל הקלפיות כדי למנוע את הטיית תוצאות הבחירות. אזרחי ישראל קובעים מי ייצג אותם וחובת המערכת לדאוג להצבעה נקייה ואמיתית ולתוצאות אמת המשקפות במדויק את רצון העם.

אין בהצבת מלצמות בקלפיות כדי לפגוע בי או במי ממשפחתי. הצבת הקלפיות נועדה לפקח על אנשי הקלפי ועל כך שהפתקים שבחרנו יהיו אלה שבאמת בחרנו. המצלמות לא בודקות מה שמנו באופן אישי במעטפה, אלא מפקחות שמי מאנשי הקלפי או גורמים עוינים שאינם רשמיים, ישנו, יזרקו ואולי אף יצביעו במקומי.

עם ישראל דורש פיקוח! עם ישראל דורש שקולו יישמע וייראה!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

07/09/2019
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
06/09/2019
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
06/09/2019
העצומה נפתחה