תחבורה נכונה בנוה-אביבים וסביבתה

אין תמונה

מספר חתימות

327
 
100  
לכבוד מר רון חולדאי, ראש עיריית תל-אביב,
גב' מיטל להבי, סגנית ראש העיר והאחראית על התחבורה.
הנדון: שיתוף התושבים בהחלטות בנושא התחבורה בנוה אביבים וסביבתה.
מכובדינו,
לאחרונה נערכו מספר שינויי תחבורה בשכונה שלנו וסביבה, שכוללים יצירת נתיבי תחבורה ציבורית ונתיבי אופניים, שינוי מסלולי ותחנות אוטובוסים, ביטול חניות ועוד. עבודות אלה נעשו מבלי שניתנה לתושבים הזדמנות לתת משוב מראש ולהשפיע על התוכניות, ומבלי שניתנה להם התראה על העבודות הצפויות. העבודות יצרו עומסי תנועה חריגים בשעות שונות, וגרמו נזקים לתושבי השכונה ולתושבים נוספים באיזור.
שינויי התחבורה לא לוקחים בחשבון את כלל מאפייני השכונות הפרבריות, וניראה שהם מתבססים על מודל שאינו תואם את המציאות בשטח. בין היתר, יש לזכור שקשישים ומשפחות צעירות אינם יכולים להתנייד דרך קבע באופניים. כמו-כן, כל עוד אין בישראל תחבורה ציבורית יעילה בכל ימות השבוע, תושבי שכונה פרברית יצטרכו להמשיך להשתמש ברכב פרטי וגם יצטרכו עבורו חניה בסמוך לביתם. אלה רק שתיים משורה של נקודות שהעלו תושבי השכונה ויש לקחת בחשבון בתוכניותיכם.
כמשרתי ציבור האמונים על רווחת כלל תושבי העיר, נבקשכם לקבל את בקשותינו הבאות:
1) אנא פרסמו במרוכז לעיון התושבים את כל התוכניות הקשורות לתחבורה באיזור השכונה שלנו (נוה-אביבים, רמת אביב והסביבה), לרבות הנתונים שעליהן הן הסתמכו, פרוטוקולי הדיונים שנערכו לגביהן, וכל הסכם או מידע אחר הקשור אליהן או מסביר אותן.
2) אנא אפשרו לתושבים, שלחלקם גם מומחיות רלוונטית, להגיש הערות והסתייגויות לגבי התוכניות במשך 60 יום מהפרסום. לאחר מכן אנא קיימו דיון פתוח בהערות אלה, בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים, ועדכנו את התוכניות בהתאם.
3) אנא פרסמו חודש מראש מידע על כל עבודת תחבורה מתוכננת באיזור, בכל אמצעי הקשר שהעיריה משתמשת בהם לתקשורת עם התושבים (דואר, מסרונים, דואר אלקטרוני, פייסבוק).
אנו סמוכים ובטוחים ששקיפות, שיתוף ודיאלוג פתוח הם הבסיס למתן שירות נכון של כל גוף ציבורי, ומקווים שתיענו לבקשותינו אלה.
בתודה ובכבוד רב,
תושבי נוה-אביבים, רמת אביב והסביבה

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

17/07/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
17/07/2021
העצומה נפתחה