התנגדות תושבים לתוכנית מתאר קדימה-צורן

התנגדות תושבים לתוכנית מתאר קדימה-צורן

מספר חתימות

2,302
 
2,000  

אנו תושבי היישוב קדימה-צורן מבקשים לחתום על התנגדות לפי סע' 106ב באמצעות מטה התושבים עו"ד מוטי גל ועו"ד שני אוכמן לתוכנית המתאר הכוללנית קדימה צורן מס' 457-0112086 שהופקדה ביום 4.10.21. תוכנית זאת תשנה את ציביון היישוב באופן דרמטי ושאינו תואם את התפתחותו הטבעית של היישוב. תוכנית המתאר מבקשת להגדיל את כמות התושבים ב- 20 השנים הבאות באופן לא פרופורציונלי לכל הדעות ליעד של 45,000 תושבים תוך הקמת מעטפת ביניינים על אזורים כפריים וקידום בנייה ללא תשתיות ציבוריות ותחבורתיות ביישוב שכבר כיום במצב של קריסה מוחלטת. יישום התוכנית כפי שהיא תמיט אסון על היישוב כולו! על מנת שנוכל לאמץ תוכנית המתאר ולאפשר המשך גידול טבעי של היישוב תוך מתן בית לדורות ההמשך של בני היישוב לקידום בניה אנו דורשים לדבוק בחזון היישוב: "יצירת יישוב מאוחד ואינטגרטיבי, בעל ציביון מיוחד, המאזן בין כפרי לעירוני משתלב במרחב הירוק העוטף אותו ומשמש כמוקד אזורי" ודורשים להכניס בתוכנית את השינויים הבאים:

  1. הקטנה של יעד התכנון ל- 36,000 תושבים והקטנה של מספר היחידות בהתאם
  2. שילוב נספח תחבורתי מפורט הכולל התייחסות מלאה לפתרונות תחב"צ שיהיה מחייב ומתנה לכל בנייה ביישוב
  3. מתחמי A1, A2, A3 (כפר ומערב קדימה) - צפיפות ממוצעת של 5 יח"ד וגובה מקסימלי של 3 קומות
  4. מתחמי F1, H (רמת אמיר + מזרח קדימה) - צפיפות ממוצעת של 7 יח"ד וגובה מקסימלי של 4 קומות
  5. סימון וסלילת כביש 561 מזרח בשיטת CUT&COVER והקמת מחלף אילנות כתנאי לבינוי ביישוב
  6. ביטול דרך נופית 2 בחלק הצפוני של קדימה
  7. חיבור מתחם A בדרום היישוב לכביש 553 ליציאה מהירה למחלף דרורים
  8. בניית נת"צים על כבישים 561 ו- 562
  9. איחוד אמיתי של היישוב קדימה וצורן

החתימה על עצומה זו מיועדת לבני 18 ומעלה

ציר הזמן של העצומה

30/10/2021
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
29/10/2021
העצומה השיגה 500 חתימות!
28/10/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
28/10/2021
העצומה נפתחה