כלכלה בצל הקורונה: מדיניות צודקת ודאגה לחלשים

כלכלה בצל הקורונה: מדיניות צודקת ודאגה לחלשים

מספר חתימות

788
 
1,000  

כלכלה בצל הקורונה – מדיניות צודקת ודאגה לחלשים

בצל המאבק החיוני במגפת הקורונה אנו עדים למהלכים חסרי תקדים של ממשלת ישראל, שעלולים להיות בלתי הפיכים ולהביא לנזק ארוך טווח. אין עוררין על כך שהמאבק בקורונה מחייב שינויים דרמטיים בשיגרה הכלכלית, אך נראה שתשומת הלב לחלוקת הנטל והדאגה לחלשים נעלמה.  אנו קוראיםות לשנות מידית את המדיניות שנבחרה.

בימים אלה, לצד הפגיעה המתמשכת במוסדות הדמוקרטיים ופגיעה לא מפוקחת בזכות לפרטיות, בזכות ההפגנה ובפעילות הכנסת, הממשלה מפקירה לגורלם עשרות ומאות אלפי שכירים ועצמאים שנפגעים כלכלית מהמשבר, ופועלת במקביל להמשך החלשת הסקטור הציבורי. מצבה הקשה של מערכת הבריאות יחייב בעתיד צעדי תיקון, אך לא זו העת לבוא חשבון עם מי שדרדרו אותה במשך שנים והביאו אותה למצבה הנוכחי בשם קיצוץ ההוצאה הציבורית.

ראשית, ממשלת ישראל מסרבת להתערב באופן ממשי בחלוקת הנזק הכלכלי שנגרם לעסקים ולשכירים בשל המשבר. להתנהלות זו אין הצדקה - הנזק הכלכלי של המאבק במגיפה עצום והשאלה שניצבת בפנינו היא כיצד לחלקו באופן הוגן, וכיצד לחזק את רשת הביטחון החברתית בתקופה קשה זו. אין להשאיר את המדיניות הציבורית בידי הגורל העיוור ולזנוח את נפגעי ההחלטות ללא מקורות כלכליים לקיום בכבוד. יש לשנות את המדיניות הכלכלית, ולדאוג לתשלום לעובדים שימנע פגיעה בפרנסתם או במעמדם כעובדים, בדומה לצעדים שנקטו מדינות שונות כגון בריטניה ודנמרק.

שנית, ההחלטה להוציא רבים מעובדי הסקטור הציבורי לחל"ת דווקא כעת מבטאת תפיסה אידיאולוגית קיצונית, פוגעת קשות בזכויות העובדים, ומתעלמת מצרכי הציבור בשעה ששירותים שונים נדרשים יותר מתמיד כגון שירותי רווחה או ההוראה מרחוק לתלמידי בתי הספר. יתר כל כן, נוצרת כאן סכנה ברורה שגם לאחר השיבה לשגרה לא כל העובדים יוחזרו לעבודה, ושמי שיחזרו לעבודה לא יחזרו באותם התנאים.

כדי שהחברה הישראלית תוכל להגיב למשבר תוך שמירה על עקרונות בסיסיים של צדק חלוקתי ומתן רשת ביטחון לאוכלוסיות שנפגעות מהמשבר אנו דורשים מהממשלה לנקוט בדחיפות בצעדים הבאים:

  • לאמץ את ההצעה של הכלכלנים גבריאל זוקמן ועמנואל סאס לפיה המדינה תשלם במקום המעסיקים את שכרם של עובדים שנותרו ללא תעסוקה ויימשכו יחסי עובד מעביד בין מקום העבודה לעובדים, והמדינה גם תסייע לפרילנסרים ועצמאיים שאבדו את מקור הכנסתם בהתאם, וכן תשלם את ההוצאות של העסקים, כמו דמי שכירות, הוצאות חשמל ומים, ריבית ועוד. עסקים ידווחו על ההוצאות שלהם לממשלה ויזכו בהחזרים. במידה שיתברר לאחר זמן שהתשלומים היו גבוהים מידי, היתרה תהפוך להלוואה ללא ריבית שתוחזר.
  • החזרת מנגנוני קצבאות האבטלה למצב שהיו בשנות התשעים, לפני שהן נשחקו ב80 אחוז.
  • למנוע בחקיקה מהממשלה להמשיך ולרוקן את קופת הביטוח הלאומי לכיסוי גרעונות תקציביים (כספי הביטוח הלאומי נועדו אך ורק לביטוח לאומי, כלומר לערבות הדדית של המבוטחים ששילמו כל החיים).
  • דחיית תשלומי מים, חשמל, ארנונה, שכר דירה, משכנתאות ומסים למי שפנסתם נפגעה ולבעלי עסקים שהושבתו עקב הנחיות החירום.
  • תגבור מערך הרווחה לענות על הצרכים הגדלים בתקופת הסגר וההשבתה.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

23/03/2020
העצומה השיגה 500 חתימות!
22/03/2020
העצומה השיגה 100 חתימות!
22/03/2020
העצומה נפתחה