עצומה להתחדשות עירונית בדרום מערב ירושלים

עצומה להתחדשות עירונית בדרום מערב ירושלים

מספר חתימות

1,546
 
5,000  

לכבוד: ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו

וראש עיריית ירושלים, ניר ברקת

הנדון: עצומה להתחדשות עירונית בדרום מערב ירושלים:

לא למתחמי היוקרה, כן לדיור בר השגה!

שלום רב,

בדרום מערב ירושלים ישנן 2,500 דירות בשיכונים רעועים שנבנו אחרי קום המדינה. מתחמי המגורים הללו, ברחובות: שטרן, הנורית, קולומביה, ברזיל ואולסוונגר, אינם מאפשרים מגורים סבירים. הם מסוכנים למגורים ע"פ המלצת אנשי המקצוע, ויהיו הראשונים לקרוס ברעידת אדמה.

תכנית האב לדרום מערב העיר תובעת שמתחמים אלה יעברו תהליך של בינוי-פינוי, המצריך מעורבות ממשלתית וסל הטבות ייחודי. במקום מהלך שכזה, מקדמות הממשלה והעירייה בשטחים אלה תכניות יוקרה המתעלמות ממצוקת התושבים. מדיניות זו מנציחה את המצב הקיים, מסכנת את חיי התושבים ומונעת התחדשות עירונית.

כראש הממשלה וכראש העיר, עליכם מוטלת האחריות לפתרון מצוקת הדיור. לפיכך, אנו קוראים לכם:

  • לקדם באופן מיידי פרויקט בינוי פינוי מקיף בדרום מערב העיר, שבמסגרתו יזכו תושבי השיכונים למגורים ראויים ובטוחים. את הסופר-טנקר התכנוני יש לכוון לפתרון מצוקת השכונות.
  • לשנות את מדיניות המכרזים של מינהל מקרקעי ישראל בדרום מערב העיר: במקום מכרזים המעניקים את הקרקע לכל המרבה במחיר, יש לשווק קרקעות לדיור בר השגה ללא עלות, בתמורה להתחייבות לאיכות הדירות ולמחירן.
  • לשנות את תכניות בניית מתחמי היוקרה ("מורדות משואה", "מורדות מלחה", "כרמית", "הדסה הקטנה" ודומיהן), כך שתכלולנה דיור בר השגה. התמהיל המתוכנן כעת גודש את קיבולת הרובע בדירות יקרות ועלול לסתום את הגולל על האפשרות למצוא פתרון למצוקת השכונות. 
  • לעצור את מכירת קרקעות השכונה לגורמים פרטיים. את שינוי הייעוד של קרקעות שניתנו בעבר יש להתנות בהקצאת קרקעות אלה לדיור בר השגה ולרווחת התושבים.
  • לממש את  עקרונות התכנון שגובשו במסגרת שיתוף הציבור בהכנת תכנית אב לדרום מערב ירושלים ואושרו ע"י מנהל קהילתי יובלים ומנהל קהילתי גנים.
  • להכין ולאשר תכניות לבניין עיר סטטוטוריות עבור פרויקטים של התחדשות עירונית.
  • לשמר שטחים פתוחים איכותיים, ולכוון את ציפוף הבנייה לשטחים פתוחים מופרים.

שינויים אלה יאפשרו להפוך את האזור למופת של התחדשות עירונית, לרובע בו מתגוררים זה לצד זה חילונים ודתיים, מעוטי יכולת ובעלי אמצעים, צעירים ומבוגרים, עולים וותיקים. 

אנו ניצבים היום בצומת דרכים: המדיניות הנוכחית מובילה להרס המרקם החברתי של דרום מערב העיר. הדרך השנייה מובילה להתחדשות עירונית שתענה על צרכי כלל התושבים. אנו קוראים לממשלה ולעירייה להפסיק להתעלם ממצוקת התושבים, לקחת אחריות ולתת מענה לצרכיהן האמיתיים של השכונות.

לא למתחמי היוקרה, כן לדיור בר השגה!

 

מטה המאבק לדיור בר השגה בדרום מערב העיר

למידע נוסף ולהתנדבות פנו למייק לייטר, 050-5581275

או לעמוד שלנו בפייסבוק: http://www.facebook.com/groups/214354041921033/

(בשדה "מקום המגורים", אנא כתבו את הישוב והשכונה שאתם מתגוררים בהם)

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

03/09/2011
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
30/08/2011
העצומה השיגה 500 חתימות!
25/08/2011
העצומה השיגה 100 חתימות!
25/08/2011
העצומה נפתחה