הצילו את ארכיון עיריית ירושלים- Save the Jerusalem Historic Archive

אין תמונה

מספר חתימות

1,042
 
1,000  

לכבוד:

מר משה ליאון, ראש עיריית ירושלים

חברי מועצת העיר

 הנדון: ארכיון עיריית ירושלים

 מר ליאון הנכבד,

 אנו, חוקרות וחוקרים מאוניברסיטאות בארץ ובעולם, אשר עוסקים במחקר של העיר ירושלים לתולדותיה, כמו גם אוהבי העיר וההיסטוריה שלה, כותבים לך בבקשה לפעול באופן מיידי ודחוף למען הצלת הארכיון ההיסטורי של עיריית ירושלים. פנייתנו באה על רקע של הזנחה רבת שנים של הארכיון החשוב הזה, הזנחה שנמשכת בערך מראשית שנות האלפיים, עם סיום תפקידו של מר מנחם לוין כמנהל הארכיון ההיסטורי, עליה עמדנו עת עבדנו בארכיון.

דחיפה נוספת לפנות אליך קיבלנו מהכתבה שפרסם ניר חסון בעיתון הארץ ("ארכיון עיריית ירושלים עובר למחסן באיזור תעשייה מחוץ לעיר, ומומחים חוששים לגורלו," הארץ,.14.3.21), אשר חשף את תוכנית העירייה להעביר את הארכיון כולו, או חלקים מאוספיו, אל מחוץ לעיר, ללא כל דאגה לשימור חומרים ולתחזוקתם ולמעשה ביטול נגישות החומרים לחוקרים.

.למרות הרצון הטוב של צוות העובדים ועזרתם, הארכיון סבל לאורך השנים מהיעדר משאבים מתאימים ותמיכה של ראשי העיר, וחלק ניכר מעובדיו בעשרים השנים האחרונות אף לא היו בעלי הכשרה מתאימה לניהול ארכיון, כך שהארכיון והאוספים ההיסטוריים שקיימים בו הוזנחו באופן מתמשך וזועק לשמיים. כך, לדוגמה, הקטלוגים של האוספים השונים לא מלאים, ידניים וכלל לא עומדים בסטנדרטים הבסיסיים של קטלוג, אוספי הצילום והמפות ההיסטוריות מושלכים בארגזים ורובם לא מקוטלגים ומתועדים, וחומר רב וחשוב ביותר כלל לא מונגש לחוקרות ולחוקרים שמבקשים לבקר בארכיון לצורך מחקרם, או לצרכים אחרים. מצב זה מוכר וידוע לחוקרים מזה שנים וגרם, בין היתר, לכינוס כנס חירום לפני כשנה, ביוזמת מכון יד בן צבי, שבעקבותיו נערכה פניה מסודרת אל מנהל הארכיון הנוכחי, אך ללא הואיל.  אין אנו יודעים אם מנהלי הארכיון פנו לאחראים כדי לתקן את המצב. אנו מקווים שכן. כל מה שאנו יודעים נובע מהיותנו משתמשים לאורך זמן בשירותי ארכיון העיר, הכרותינו הטובה עם אוצרותיו והניסיון שלנו בארכיונים ממלכתיים ופרטיים בארץ ומחוצה לה.

ארכיון אינו רק מקום בו מאכסנים מסמכים ישנים. ארכיון היסטורי מתפקד ומודרני יכול להיות מרכז חינוכי ומוקד לפיתוח זהות מקומית וקשר לארץ. אי אפשר להמעיט בערך החשיבות של הארכיון ההיסטורי של ירושלים. הוא מכיל, בין השאר, חומרים מהתקופה העת'מאנית והמנדטורית, כולל צילומים, מפות היסטוריות של העיר, פרוטוקולים של העירייה בתקופות השונות (כולל העת'מאנית, הבריטית והירדנית), כמו גם חומרים המתעדים את בנייתה ואת תכנונה של ירושלים מסוף התקופה העת'מאנית ועד היום, ובהם אוספים ייחודיים של אדריכלים ומתכננים שפעלו בעיר במשך השנים. בארכיון קיימים אוספים של מוסדות שונים שפעלו בירושלים (כגון כל האוסף של ועד העדה הספרדית), תיקים של ראשי העיר ומחלקות העירייה, כמו גם של אישים שונים (ראשי העיר, יקירי ירושלים, יוסף יואל ריבלין אביו של הנשיא ריבלין, יעקב יהושע אביו של הסופר א.ב. יהושע, הסופר יצחק שמי, דוד אבישר ורבים אחרים). ירושלים היא העיר החשובה ביותר והעשירה ביותר בארץ מבחינה היסטורית. ללא ארכיון מתפקד במבנה משלו עם אמצעים ושירותים של המאה ה-21, ההיסטוריה של העיר ושל הארץ מקופחות. ירושלים לא יכולה להרשות לעצמה להתגאות בהיסטוריה העשירה שלה מחד ולהזניח את הארכיון ההיסטורי העשיר שלה ושל תושביה מאידך.

קשה להאמין שכל המתואר לעיל מתרחש בעוד שבעולם כולו הולכים ומכירים ציבור החוקרים והציבור הרחב בכלל בחשיבות ההנגשה של ארכיונים היסטוריים. הנגשה, שראשיתה בקטלוג מלא ומפורט של אוספי הארכיון; המשכה בסריקה – דיגיטיזציה - של החומרים, שהיא הדרך העיקרית כיום להבטיח את הישמרות החומרים לדורות הבאים; וסופה בחשיפת האוספים כולם ברשת האינטרנט, לשימוש הציבור בכללו, מתוך הכרה בחשיבותו של הידע ההיסטורי הנצבר לטובת חיזוק הזהות המקומית וחיבור כלל הציבור אל מורשתו.

כל החתומים מטה, שביקרו בשנים האחרונות חדר הקריאה הצפוף והלא-נוח של הארכיון, ושלעיתים הגיעו אליו במיוחד מחו"ל לצורך מחקרם, נחרדו מרמת הארגון של הארכיון, מאי-הנגשת החומרים לקוראים, ובאופן כללי ממצבו של הארכיון של עיר הבירה של מדינת ישראל. מדובר בארכיון חשוב ברמה הלאומית והעולמית, שכרגע נמצא במצב מחפיר שמבייש את העיר ירושלים ואת מדינת ישראל.

אנו מבקשות ומבקשים, ראשית, לעצור מיידית את התוכנית להעביר את אוספי הארכיון למחסן המדובר, ולפתוח אותו לציבור הקוראים (הארכיון היה סגור חודשים ארוכים, ולא רק בגלל מגבלות הקורונה). במקביל, אנו דורשים ממך, כראש העיר, לקחת את נושא הטיפול בארכיון תחת חסותך, ולקיים דיון דחוף בנושא שאליו יוזמנו גם נציגים של החתומים מטה, כמו גם של אנשי מקצוע מהספרייה הלאומית, ארכיון המדינה, האיגוד לארכיונאות, הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים והמורשת. אנא עצור את הכלייה המאיימת על הארכיון וסייע לנו בשמירה עליו.

בכבוד רב,

Summary of the original Hebrew letter:

This is an urgent appeal to Mr. Moshe Leon, the mayor of Jerusalem, regarding the poor condition and ongoing neglect of the Jerusalem Municipal Archive. The immediate threat is the municipality’s plan to remove some of the archive’s collections to a remote storage with no proper conditions for maintaining the collection, and without allowing access to the research community. Moreover, our appeal is based on the ongoing neglect of the archive over the last 20 years. The archive suffers from lack of professional manpower, the catalogue is not digitized and is not updated, and precious historical records, maps, photographs, and unique material is located in random boxes and is not catalogued, organized, or properly preserved.

As part of its vast collection the Jerusalem Municipal Archive holds protocols of the city council from the Ottoman, Mandatory, Jordanian and Israeli periods; the records of the Sephardi council; records of different organizations and institutions; records that document the city planning and urban design from the Ottoman period until today; personal records of Jerusalem’s mayors, as well as of public figures such as Yoel Yosef Rivlin, Yaacov Yehoshua, David Avisar, Yitzhak Shami, and many others.

We appeal to the Mayor of Jerusalem and the members of the city council to cancel the immediate threat on the archive. We also demand to urgently discuss the preservation of the archive, and involve in the discussion representatives of the academic community, of The Jerusalem Development Authority, and professionals from the main archives and libraries in Israel.

We highly appreciate your support.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

22/03/2021
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
16/03/2021
העצומה השיגה 500 חתימות!
15/03/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
15/03/2021
העצומה נפתחה