תושבים דורשים באר שבע נקיה

תושבים דורשים באר שבע נקיה

מספר חתימות

147
 
10,000  

קוראים וקוראות לרפורמה של העירייה בכל מערך הניקיון והתברואה בעיר באר שבע.

*אכיפה ע"י מתן קנסות למשליכי פסולת בראשות הרבים.

*העלמת מכולות הזבל (צפרדעים) פעם אחת ולתמיד והחלפתם במוטמני קרקע.

*התקנת רגליות לפתיחה בלי ידיים בכל מתקני הזבל המוטמנים הקיימים.

*ישיבה חודשית של גורמי העירייה עם נאמני הניקיון השכונתיים. להחזיר את מיזם נאמני הניקיון.

*גישה ציבורית למצלמות הצופות על אתרי האשפה המועדים לפורענות.

*שקיפות לגבי התנהלות קנסות הליכלוך (כמה מסך הקנסות הכללי, מידת השינוי על הנקודות הספציפיות).

*רכישה ותפעול של חיישנים בפחי האשפה על מנת שאכן באר שבע תהיה עיר סייבר SMART CITY.

*דיגום סביבת הפחים (ריצוף, יישור אדמה, דרך גישה נוחה ומסומנת) ושטיפתה באופן קבוע.

*שילוט ברור ומעשי הנוגע לאילו סוגי אשפה, באילו ימים, ומספר טלפון (לא רק 106 אלא ישירות למוקד בנושא הליכלוך והתברואה לטיפול במפגעים בזמן אמת.

*העברת התקציבים הדרושה על מנת לייצב מערך תקין ומתפקד בעיר באר שבע. העיר שטובעת בזבל.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

16/11/2020
העצומה השיגה 100 חתימות!
07/11/2020
העצומה השיגה 50 חתימות!
04/11/2020
העצומה נפתחה