תמיכה במנהלי האזורים של איגוד השופטים מאיר לוי שלומי אללוף ושלמה אוחיון

אין תמונה

מספר חתימות

144
 
140  

עצומת תמיכה המופנית ל:גב' רונית תירוש - יו"ר איגוד שופטים הכדורגל בישראלמר יריב טפר - מנכל איגוד שופטי הכדורגל בישראל

אנו שופטי הכדורגל החתומים מטה מכל האזורים והדרגים מביעים את תמיכתנו המלאה במנהלי האזורים מר שלומי אללאלוף מר מאיר לוי ומר שלמה אוחיון שכל מילה רעה כנגדם רק עושה להם עוול וכי שמם הוכפש לשוא על לא עוול בכפם.

אנו החתומים מטה מביעים מורת רוח ושאת נפש בניסיון המכוער להכפיש את שמם של מנהלי האזורים השונים וכן מביעים תרעומת על ניסיון הפגיעה המכוער במשפחת איגוד השופטים.

אנו מזועזעים מהתנהלותם של אנשים בעלי אינטרס מובהק וכאלה המתיימרים לכאורה לייצג את שופטי הכדורגל. התנהגות שכזו אין לה מקום בארגון עם ערכים של כבוד האדם לחברו, של יושר של אמת ושל משפחתיות.

מר שלומי אלאלוף מר מאיר לוי ומר שלמה אוחיון פועלים ימים כלילות לטובת שופטי הכדורגל בכל הדרגים ובכל האזורים ובכל הגילאים. באותה נשימה נדגיש כי מעולם לא נעשתה אלינו פניה של מי ממנהלי האזורים בנושא התארגנות שופטים לרבות השפעה בדרך כזו או אחרת להצטרפות או הסרה של חתימתנו להסתדרות כזו או אחרת.

אנו תקווה שהנהלת איגוד השופטים תדע לבחון את הדברים בצורה הנכונה וכי לא ינקטו שום צעדים לרבות צעדים משמעתיים כנגד מנהלי האזורים באשר הם.

אנו מדגישים כי חתימתנו על מכתב זה נעשתה מרצוננו החופשי וללא ידיעתם של הנוגעים בדבר.

ועל כך באנו על החתום: 

אנא מלאו את השדות ולאחר שנשיג 100 חתימות לפחות נשלח את העצומה למכותבים. 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

20/02/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
20/02/2021
העצומה נפתחה