אשה במלוא הדרה

אשה במלוא הדרה

מספר חתימות

8,297
 
100,000  

"אשה במלוא הדרה"     -  שדולת הנשים לא מייצגת אותי

פסיקות בית המשפט בחודשים האחרונים, ו"השתדלותה" של שדולת הנשים לפעול לכאורה, בשם הנשים, ובשם השוויון, למנוע קיומם של אירועים בהפרדה בין גברים לנשים,  גורמת לפגיעה קשה בזכויות יסוד בסיסיות של חופש הפרט,  חופש הפולחן הדתי, וכבוד האדם וחירותו. 

המלחמה בתופעת הדרת הנשים, הופכת למלחמה תרבותית בצבור יהודי מאמין, החי את מורשתו ותרבותו מזה אלפי שנים. 

שדולת הנשים אינה מייצגת את הצבור הנשי בכללותו, ואינה גוף נבחר, ובהשקפותיה מנסה להדיר צבור נשים גדול מהאקדמיה,  ומהשתתפות באירועים תרבותיים. 

החלת שוויון פורמלי ולא שוויון מהותי הנה כשל בהבנת מהותה של דמוקרטיה ופלורליזם. 

המחוקק במדינת ישראל, קבע בחוק "אסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א 2000 "  בסעיף 3(ד) סייג ברור להגדרת הפליה. 

3 (ד) -  אין רואים הפליה לפי סעיף זה

           ....

    (3)  בקיומן של מסגרות נפרדות לגברים או לנשים, כאשר אי הפרדה תמנע מחלק מן הצבור את הספקת המוצר או השרות הצבורי, ובלבד שההפרדה היא מוצדקת,  בהתחשב בין השאר, באופיו של המוצר, השירות הציבורי או המקום הציבורי, במידת החיוניות שלו, ובקיומה של חלופה סבירה לו, ובצרכי הציבור העלול להיפגע מההפרדה. 

המחוקק סייג את הגדרת ההפליה המגדרית, באופן המאפשר קיומם של אירועים נפרדים. שאלת החיוניות, כשמדובר בצבור דתי המנוע, על פי השקפתו ואמונתו לקיים אירועים ציבוריים ללא הפרדה בין נשים לגברים, אינה שאלה כלל, אלא תנאי מובהק לקיומו של האירוע.

פרשנות החוק על ידי בית המשפט ועל ידי היועצת המשפטית, הגב דינה זילבר, הינה קיצונית וחסרת הגיון, מתעלמת מכוונת המחוקק ומלשון החוק, ומכילה פרשנות קיצונית, המהווה פגיעה יסודית בזכויות חופש הפולחן והדת, האמונה, וכבוד האדם וחירותו. 

אנו החתומות מטה, מוחות בתוקף על הפגיעה בזכותנו כנשים, לבחור באופי האירועים בהם נשתתף. מוחות על פגיעה בתרבותנו, בדתנו ובאמונתנו, ועומדות על זכותנו כנשים, לקיים אירועים בהפרדה מגדרית.

נורית אילון הירש ,  עו"ד 

עורכת אתר נשים אשירה 

נא לחתום גברים ונשים -  להפיץ ןלשתף

לחצי לצפיה בדבריה של הרבנית ימימה מזרחי  בנושא "אשה במלוא הדרה" . 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

14/08/2019
העצומה השיגה 5,000 חתימות!
12/08/2019
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
12/08/2019
העצומה נפתחה