ייצוג ציבור הנכים הכלליים

ייצוג ציבור הנכים הכלליים

מספר חתימות

97
 
5,000  

אני מצהיר / מצהירה בזאת שאינני תומך/תומכת ומעולם לא הסכמתי או הצבעתי לכך שנמנה על אותה נציגות שנפגשת עם המחליטים בנושאי הזכויות והחובות שלי כנכה ייצג אותי. אם הם מתיימרים לייצג אותי, הם עושים זאת על דעת עצמם ובניגוד לרצוני המפורש.

אני תומך בהקמת ארגון יציג לציבור הנכים הכלליים מקבלי הקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי. ארגון שהחברים בו יבחרו בבחירות חופשיות ודמוקרטיות על ידי כלל הרשומים בעלי הזכות לקצבת נכות כללית בביטוח הלאומי.

ארגון שבו כלל הבוחרים בוחרים מועצה של 120 חברים והיא זו שבוחרת בצורה דמוקרטית את הועד המנהל ואת בעלי התפקידים שיוסמכו לכך מתוקף החוק לייצג כחוק את ציבור הנכים הכלליים.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

29/07/2020
העצומה השיגה 50 חתימות!
28/07/2020
העצומה נפתחה