איסור ריבית

אין תמונה

מספר חתימות

2
 
250  
פורסם בתאריך: 26/04/2022
 

איסור ריבית

שלום וברכה 

לאחר בירור שנעשה התגלה שלחברת הנדל"ן קבוצת גבאי אין היתר עיסקא משמעות הדבר שכל הרוכשים יעברו על  איסור ריבית(יבואר בהמשך) בעת קבלת הדירה!!

כידוע איסור ריבית הוא מהחמורים 

 עד שהנביא יחזקאל מדגיש את חומרת האיסור, בסופרו את הריבית יחד עם שלוש העבירות החמורות ביותר. חז"ל ראו בלקיחת ריבית איסור חמור כמו שפיכות דמים. כן אמרו חז"ל על הנוטל ריבית שהוא כופר באלוקי ישראל(תלמוד בבלימסכת בבא מציעאדף עא עמוד א.).

להדגשת גודל המצווה בהלוואה ללא ריבית אמרו: "כל מי שיש לו מעות ומלווה אותן בלא ריבית, עליו הכתוב אומר: 'כַּסְפּוֹ, לֹא-נָתַן בְּנֶשֶׁךְ וְשֹׁחַד עַל-נָקִי, לֹא לָקָח עֹשֵׂה אֵלֶּה לֹא יִמּוֹט לְעוֹלָם', הא למדת שכל המלווה בריבית נכסיו מתמוטטין".

הפתרון לאיסור הוא פשוט ביותר עריכת היתר עיסקא בין הרוכשים לחברה, חשוב לציין שהחברה או הרוכשים לא מפסידים מבחינה משפטית או ממונית, החתימה על היתר עיסקא מקובלת בהרבה מאוד חברות נדל"ן, היא קיימת בכל הבנקים בישראל, בחברות אשראי ועוד הרבה. גם מדינת ישראל חתומה על היתר עיסקא.

לסבר את העניין ב2019 נכנס סעיף במכרזים של משרד השיכון שכל קבלן מחויב לעשות היתר עיסקא במידה והרוכש דורש, הבעיה היא שהקבלן שלנו זכה במכרז ב2017 מה שבעצם פוטר אותו מבחינה משפטית,

אבל סו"ס יש כאן חוסר התחשבות מוחלטת בצרכים מינימלים של לקוחות הרוצים לשמור על הדת היהודית כפי מסורת אבותיהם. וגם אם תנאי המכרז לא מחייבים את הקבלן לעשות זאת, הרי הוא מחוייב בזה מבחינה אנושית ורגשית.

 

* הסבר למהות האיסור והבעיה הטמונה במחיר למשתכן ללא היתר עיסקא

הקדמת המעותהלקוח משלם על הדירה בתשלומים, התשלומים ניתנים לקבלן ללא קבלת תמורה מיידית, כי מסירת החזקה לפי החוזה היא רק בתשלום האחרון. לפי ההלכה יש להתייחס לתשלומים אלה כדין הלואה שהלקוח מלוה לקבלן ומקבל מאוחר יותר תמורה שהיא הדירה. התשלומים צמודים למדד, כך שבמידה והמדד עלה, התשלום המוקדם (שהיא כהלואה) מזכה את הלקוח בתשלום לפי המדד הנמוך, למרות שבשעת מסירת החזקה וקבלת הדירה המדד כבר עלה.

במלים אחרות, אילו היה הלקוח משלם את כל המחיר של הדירה בשעת קבלתה היה משלם ביוקר, לפי המדד שבאותו זמן, ועכשיו בגלל הקדמת התשלום הוא מרויח לשלם לפי מדד נמוך. זו היא בעיה של ריבית.

הפתרון הוא "היתר עיסקא" עם הקבלן, שפירושו, שהכסף שניתן לקבלן מזכה את הלקוחבשותפות בנכסי הקבלן (ולכן אינן מוגדרים כהלואה), וממילא גם זכאי הלקוח לקבל רווחים מנכסי הקבלן (היינו עד לתקרת שיעור הרווח של עליית מחיר הדירה בשעת מסירת החזקה). ולקבלן יש את הזכות לתת ללקוח את הדירה כפי תנאי החוזה בשעת מסירת החזקה, ובזה לקבל בחזרה את כל הנכסים שנקנו בתחילה ללקוח.

פיגוריםבכל חוזה יש התחייבות של ריבית על פיגורים, בין מצד הקבלן ובין מצד הלקוח.הפתרון הוא היתר עיסקה שיגדיר כל חוב מכל צד באופן המותר ע"י הקנאת נכסים.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו