שיפור רכבת ישראל

שיפור רכבת ישראל

מספר חתימות

1
 
100,000  
פורסם בתאריך: 14/04/2019
 

לאור הכישלונות הצורבים של הרכבת לספק מענה תחבורתי לתושבי מדינת ישראל.

לאור הכשלים בטיחותיים , טכניים ושרותיים   אשר פוגעים בחוסנה של מדינת ישראל , כלכלתה , אזרחיה וחייליה , תוך פגיעה משמעותית בחוסנה הלאומי של מדינת ישראל מול מגוון איומים ואתגרים מורכבים מולם מדינת ישראל ניצבת בפתח השנים הבאות.

לאור העויינות המופגנת של עובדי רכבת ישראל והנהלתה כלפי סמלי מדינת ישראל ,אזרחיה וכוחות הבטחון תוך פגיעה בטובי בניה.

אנו, אזרחי מדינת ישראל דורשים. 

הקמת רשות פרטית של הסעית המונים. 

פיזור חברת רכבת ישראל במתכונתה הנוכחית.

הפרטת מערך הרכבות לשוק הפרטי , תוך העדפה לחברות וארגונים אשר הראו הצלחה בניהול מערך היסע המונים ברמה לאומית ובינלאומית לאורך זמן.

הפסקת העסקה לאלתר  של הנהלת רכבת ישראל הנוכחית ועובדיה , תוך ביטול כל זכויות פנסיוניות ואחרות וכל זכויות עתידיות להטבות כספיות ואחרות , לה זכאיים או יכולים להיות זכאיים עובדי רכבת ישראל , מכורח הסכמים לא חוקיים , תוך נקיטת צעדי חקיקה ואכיפה כמוגדר בחוק סיוע ליישויות אויב. 

נקטית צעדים להחזר כל הטבות , לרבות משכורות , הטבות פנסיוניות ואחרות , אותם קיבלו חברי רכבת ישראל בעבר , רטרואקטיבית , תוך בגידה באמון הציבור , הסבת הפסדים כלכליים עצומים לכלכלת מדינת ישראל , ופגיעה ממשית בכלל אזרחי מדינת ישראל.

אנו מאמינים , ויודעים , שנקיטת צעדים אלה , תחזק את אושר אזרחי מדינת ישראל ,  ,תחזק את האמון במוסדות המדינה ורשויות החוק , תתן מענה לאתגרים עמה ניצבת מדינת ישראל , כגון , צמצום פערים חברתיים , שסעים עדתיים ועוד , ותצעיד את מדינת ישראל לקדמה ושגשוג לה , אנו אזרלי מדינת ישראל , ראויים.

תודה.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו