זכויות האדם, זכויות האסיר ושוויון החוק לכולם

זכויות האדם, זכויות האסיר ושוויון החוק לכולם

מספר חתימות

עד כה נאספו: 359 חתימות.

לכבוד

גב\' איירין קהאן

מזכ"לית אמנסטי אינטרנשיונל

הנדון: הפרה בוטה של זכויות האסיר – יגאל עמיר, ישראל

שלום רב,

יגאל עמיר אשר הורשע ברצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין (1995), מרצה את העונש של מאסר עולם כבר כ-14 שנה. במשך כל התקופה הזאת הוא מוחזק באגף להפרדה, בתנאי   בידוד, מהם יותר מ11 שנה בבידוד כמעט מוחלט, כמעט ללא מגע  לאסירים אחרים ולעולם החיצון, כולל אפילו איסור מגע עם חלק ממשפחתו.

כידוע, מחקרים רבים מצביעים על כך כי מאסר ממושך בתנאי ההפרדה והבידוד מביא לנזק ממשי לבריאותו הנפשית והפיזית של האסיר, כאשר רבות מתוצאותיו עלולות להיות בלתי הפיכות. בידוד ממושך גורם לאסיר סבל רב ושייך לקטגוריה של יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושים או משפילים שאסורים על ידי אמנת האו"ם (UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment). הנזק הפיזי שנגרם ליגאל עמיר על ידי תנאי מאסרו תועד בתיקו הרפואי. יש להדגיש כי החזקת אסיר בבידוד מוחלט במשך תקופה כה ממושכת היא ללא תקדים בישראל ומצביעה על יחס מפלה מצד הרשויות.  שירות בתי הסוהר מבסס את הצורך של החזקת עמיר בתנאים אלה באמצעות מסמכים חסויים בלי לאפשר לעמיר או לעורך דינו לעיין בהם, מה שמונע מהם את האפשרות של הבעה הולמת של טענותיהם בפני בית המשפט. 

במשך שנים ארגון אמנסטי פועל באופן עקבי כנגד מאסר ממושך בתנאי הבידוד, זאת תוך כדי הדגשה כי

Prolonged solitary confinement can cause severe and lasting physical and psychological damage and amounts to cruel, inhuman and degrading treatment or punishment

  (פנייתו של אמנסטי אינטרניישנל בדבר Lori Berenson, 318/98  UA)

 כך, בין היתר, בשנת 2000  פנה ארגון אמנסטי לשלטונות טורקיה בדרישה לשים קץ להחזקה בבידוד של Abdullah Ocalan שנמשכה אז כ-16 חודשים. אנו קוראים לארגון אמנסטי אינטרניישנל להביע את עמדתו גם לנוכח החזקה של יגאל עמיר בתנאי הפרדה מוחלטת במשך כ-14 שנה.

For the Honorable: Mrs. Irene Khan Secretary General of Amnesty International The Issue: Brutal violations of prisoner\'s rights - Yigal Amir, Israel Great Peace! Yigal Amir, who was convicted of assassinating of the Prime Minister of Israel Yitzhak Rabin (1995) is carrying-out his punishment of life imprisonment already for 14 years. Throughout this period he is being held in a special wing for separation [solitary imprisonment], in the conditions of isolation, from them more than 11 years in almost total isolation, with little or no contact with other prisoners or to the outside world, including even the prohibition of contact with his family. As it is known that many studies indicate that prolonged imprisonment in the conditions of isolation and separation bring real damage to mental and physical health of the prisoner and many consequences of such solitary imprisonment may be irreversible. Prolonged isolation causes great suffering to the prisoner and belongs to the category of cruel, inhuman and degrading treatment and punishment which are forbidden by the UN Convention (UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment). The physical damage, caused to Yigal Amir by the conditions of his imprisonment, is documented in his medical records. It should be noted that holding a prisoner in a solitary imprisonment for such a long time has no previous history [record/incident] in Israel and demonstrates discriminatory treatment on behalf of the authorities. Israel Prison Service bases the need to keep Amir under such conditions on some "secret documents" without permitting Amir or his attorney to see them, which prevents them [Amir or his attorney] from being able to challenge these "documents" in front of a Court. For years Amnesty International systematically works against prolonged imprisonments in solitary conditions, making stress that: Prolonged solitary confinement can cause severe and lasting physical and psychological damage and amounts to cruel, inhuman and degrading treatment or punishment (Lori Berenson, 318/98 UA - Amnesty\'s statement on that matter) Thus, amongst other cases, in 2000 Amnesty requested from Turkish government to put an end to solitary imprisonment of Abdullah Ocalan which lasted at that moment for about 16 months. We call to the Amnesty International to state their position regarding holding Yigal Amir in the conditions of total separation for about 14 years now

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

30/09/2009
העצומה השיגה 100 חתימות!
23/09/2009
העצומה נפתחה