חקיקת חוק חיסון חובה

חקיקת חוק חיסון חובה

מספר חתימות

113
 
100  

הבחנו שבמדינה שלנו קיימת בעיה, הורים לא מחסנים את ילדיהם משלל סיבות. עיקר הבעיה הוא הפער בין הרצוי – שכלל האוכלוסייה תחסן את ילדיה על מנת להגן עליהם ועל הסובבים אותם מפני מחלות לבין המצוי – ישנם הורים בישראל שלא מחסנים את ילדיהם, ובכך קיימת פגיעה בזכות לבריאות הציבור ובזכות לשלמות גוף של שאר האוכלוסייה. לאחר מחקר ובדיקה לעומק גילינו כי מקור הבעיה עשוי להיות בשל היעדר תקנות ברורות מצד גורמים רשמיים, היעדר חוק חיסון חובה מצד משרד הבריאות וחוסר מודעות של הציבור בנושא החיסונים.

בשביל לשנות את המצב יחד אתכם, אנו מציעים ששר הבריאות יתקן תקנה אשר תקבע כי כל הורה חייב לחסן את ילדיו בכל חיסוני החובה, החוק ייאכף על ידי הרשויות כך שהורה שלא יחסן את ילדיו ייענש באמצעות עונש פלילי או באמצעות קנס שיקבעו גורמים רשמיים אלה. החוק יכלול גם התניה של רישום למוסדות חינוך בקבלת חיסונים בלבד. מעשה זה יחייב את כלל ההורים לחסן את ילדיהם וכך יגדיל את מספר הילדים המחוסנים וימנע פגיעה בזכות לבריאות, לחיים ולשלמות הגוף של הילדים שחוסנו.

אנו מקווים מאוד שעל ידי חתימתכם על העצומה הזאת נוכל להשפיע ולעשות יחד את השינוי על מנת לשמור על בריאותנו. 

אנא חתמו על העצומה והפיצו. 

תודה מראש.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

20/05/2020
העצומה השיגה 100 חתימות!
20/05/2020
העצומה נפתחה