התנהלות רכזת מתמטיקה 06/02/2019

אין תמונה

מספר חתימות

28
 
46  
פורסם בתאריך: 09/02/2019
 

 לכבוד                                                                                               

מנהלת בית הספר

 הנדון: אירוע בעניינה של ש. רכזת מתמטיקה  מיום 06/02/2019

ג.נ

מכתב זה הינו בשם הורי כיתת ו'1.

ביום רביעי 06/02/2018 ש', רכזת מתמטיקה, החליטה על דעת עצמה וללא קבלת אישור מתלמידי או הורי ילדי כיתה ו'1 להעביר לילדי כיתה אחרת סיסמאות אישיות לאתר הפרטי שלהם הכולל מידע אישי, על מנת שישתתפו במשחק בין בתי ספר שנקרא "עשר אצבעות". באותו ערב עודכנת על התנהלות זו.

לאחר פניה של ועד הכיתה ליו"ר ועד ההורים ובשיחה איתך נאמר כי הסגנית תטפל בנושא למחרת. הסגנית נכנסה לכיתה ומהילדים התקבל הרושם כי אומנם נאמר להם כי מעשיה של ש' לא היו נכונים אך השיחה הסתיימה בנזיפה בילדים ובאופן דיבורם כלפיה.

היינו מצפים כי לשם השקיפות מול ההורים נושא זה היה אמור להישלח גם כמכתב להורים ולא להסתיים בשיחה עם הילדים.

אנו הורי כיתה ו'1 רואים את אירוע זה באופן חמור ביותר ממספר אופנים:

-האירוע כלל פגיעה וחדירה לפרטיות המידע האישי וציוניהם של ילדינו ונעשה מאחורי גבם.

-האירוע עודד את תלמידי הכיתה האחרת לדבר עברה על החוק והשגת דבר במרמה.

-האירוע עודד את תלמידי שכבה ו' להבין כי בית הספר מעודד עברה על החוק וכי כל המטרות כשרות להשגת טובתו האישית של בית הספר.

מתוך כך ובהתאם לזאת, אנו דורשים כי ינקטו הצעדים הבאים:

  1. אנו דורשים מסמך מסכם אותו נוכל להפיץ בקרב ההורים על מנת לדעת כיצד הנושא טופל מול ש' והאם הפיקוח יודע בנושא.
  2. אנו דורשים כי ש' תתנצל מול תלמידי הכיתה בצורה מפורשת בדגש על החשיבות בשמירה על הפרטיות, להסביר לילדים שמרמה היא לא חלק מדרך חיינו ולא כך אנו רוצים שישיגו מטרות בחיים.

במעמד זה אנו דורשים כי יהיה נוכח נציג מטעם ועד ההורים הכיתתי וכן מחנך הכיתה, סגנית ומנהלת בית הספר.

 נודה לקבלת תגובתך בנושא.

 הורי כיתה ו'1

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו