עצומת תושבים נגד היטל מס של מועצת גוש עציון

עצומת תושבים נגד היטל מס של מועצת גוש עציון

מספר חתימות

1,057
 
2,500  

לתושבי גוש עציון נודע לאחרונה על היטל מס שמועצת גוש עציון כבר העבירה לחתימה סופית של משרד הפנים. המס המדובר בא להסדיר את נושא גביית מס מבני הציבור הקיים היום ביישובים לידי מערכת שתנוהל על ידי המועצה. על אף העובדה שאיננו מתנגדים עקרונית למהלך הסדרה, נוסח החוק שהועבר לחתימה עלול לפגוע קשות בכל תושבי הגוש.

אנו דורשים את עצירתו המיידי של הליך החקיקה ותיקונו של החוק בנקודות קריטיות אלו:

1. גובה ההיטל אינו סביר ויטיל מעמסה כבדה על המשפחות המתגוררות במועצה. מבדיקה השוואתית שבוצעה על ידנו הסכומים גבוהים פי כמה וכמה מכל יישוב אחר ביו"ש. כדי לסבר את האוזן מדובר בעלות של יותר מפי 2 ולעיתים פי 5! ממה שמקובל בשומרון, בהר חברון ובמועצות נוספות, ואין כל הסבר מניין נובעים הפערים הללו ביננו לבין ישובים אחרים באיו"ש.

2. העברתו של הכסף לידי המועצה, משמיט את יכולתו של היישובים לקבוע את הצרכים שלהם והשקעה בהם על פי סדרי עדיפויות שלהם. על אף הנאמר בעל פה של חלוקה מסוימת של הכספים לפי אחוזים, החוק עצמו אינו מגדיר את חלוקת הכספים בין המועצה לבין היישוב, ואינו קובע סדרי עדיפויות. בפועל החוק המוצע משאיר כל החלטה של פיתוח מבני ציבור, תשתיות, בתי כנסת, בתי ספר וכו' בידי המועצה בלבד.

3. מס זה עלול לפגוע בכל תושבי הגוש, כאשר החוק מאפשר למועצה, על פי המדד שנקבע, לגבות מס עבור כל פיתוח עתידי - מפרגולה וגדרות עד חדרי מגורים, והמועצה אף יכולה לגבות את זה מהיישובים עצמם. בנוסף החוק מאפשר למועצה לגבות גם על בניה קיימת שטרם הוסדרה כגון כל ההתיישבות הצעירה. כל זה בלי שזה מובטח שזה אפילו חוזר ליישובים עצמם. המועצה תחליט מה חשוב וכולנו נשלם את המחיר! גם אין הגבלה בכמות הפעמים שהמועצה יכולה לקבוע מיסים מהתושבים.

4. רבים מהתושבים המתבקשים לספוג את היטל המס העיקרי בבניית ביתם העתידי, הינם תושבים ביישובים אשר שילמו דמי פיתוח במשך שנים, כמו יתר חבריהם ביישובים. המצב שנוצר בו יצטרכו להוסיף כ 200,000 שקל בממוצע לפיתוח המגרש שלהם איננו סביר, ועלול לגדוע את המשך בניית בתיהם. כל זה רק כי למועצה כבר אין מאיפה להכניס עוד כסף לכסות את צרכי הפיתוח...

5. המועצה החליטה להתקדם על אף התנגדותם הנחרצת של רוב יושבי הראש של היישובים, כאשר המידע רק הגיע לידי התושבים עתה, למרות בקשות במשך חודשים מהמועצה לקבל לידיהם את הצעת החוק.

להיטל ישנם עוד מספר בעיות המפורטות בקישור המצורף כאן:

כפי האמור בראשית הדברים, אנחנו בעד הסדרה של התחום, אך הסדרה שתענה על הנקודות הנ"ל, תוך שיתוף פעולה עם היישובים המייצגים את הצרכים של התושבים שלהם. העובדה שכמעט כל ועדי היישובים מתנגדים ובמקום לעצור, המועצה דוהרת קדימה, מעידה על אינטרסים לקויים וחוסר תקשורת ואמון.

אם המועצה באמת רוצה לטובת התושבים, עליה לעצור מיד את הליך האישור מול משרד הפנים, עד להסדרת הנקודות הללו בתיאום מלא עם היישובים.

תעצרו לפני שיהיה מאוחר!

עצומה חמה

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

25/11/2021
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
23/11/2021
העצומה השיגה 500 חתימות!
22/11/2021
העצומה נפתחה